Spoluvlastnický podíl 1/8 k rodinnému domu včetně pozemku v obci Sedlice, okres Strakonice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 1214/19-403
Nejnižší podání 73.200 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 38

Nejvyšší podání

ffad7f83
220.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ffad7f83 [priorita 1] 220.000 Kč 5.5.2023 11:39:16.188782
95c18830 220.000 Kč 5.5.2023 11:39:06.056873
ffad7f83 [priorita 1] 210.000 Kč 5.5.2023 11:38:50.338584
95c18830 210.000 Kč 5.5.2023 11:38:39.335929
ffad7f83 [priorita 1] 200.000 Kč 5.5.2023 11:38:26.395974
95c18830 200.000 Kč 5.5.2023 11:34:13.274913
ffad7f83 [priorita 1] 180.000 Kč 5.5.2023 11:33:58.480172
95c18830 180.000 Kč 5.5.2023 11:33:43.012300
ffad7f83 [priorita 1] 170.000 Kč 5.5.2023 11:33:21.124771
95c18830 170.000 Kč 5.5.2023 11:30:29.479152
ffad7f83 [priorita 1] 152.000 Kč 5.5.2023 11:30:12.080608
95c18830 152.000 Kč 5.5.2023 11:27:33.513381
ffad7f83 [priorita 1] 151.000 Kč 5.5.2023 11:22:47.426013
3bed672d 151.000 Kč 5.5.2023 11:20:19.184699
ffad7f83 [priorita 1] 150.000 Kč 5.5.2023 11:19:22.761670
95c18830 150.000 Kč 5.5.2023 11:15:29.859257
3bed672d 141.011 Kč 5.5.2023 11:14:20.718528
95c18830 140.011 Kč 5.5.2023 11:11:51.550989
ffad7f83 [priorita 1] 138.900 Kč 5.5.2023 11:10:55.864937
3bed672d 138.900 Kč 5.5.2023 11:06:56.260990
95c18830 137.900 Kč 5.5.2023 11:04:36.702360
3bed672d 136.666 Kč 5.5.2023 11:03:55.119239
95c18830 130.000 Kč 5.5.2023 11:03:38.928627
3bed672d 125.555 Kč 5.5.2023 11:03:15.642766
95c18830 120.000 Kč 5.5.2023 11:02:22.680876
3bed672d 111.000 Kč 5.5.2023 11:01:41.833866
95c18830 110.000 Kč 5.5.2023 11:01:11.868784
ffad7f83 [priorita 1] 100.000 Kč 5.5.2023 11:00:51.309812
95c18830 100.000 Kč 5.5.2023 10:56:33.223280
3bed672d 94.000 Kč 5.5.2023 10:56:14.167857
95c18830 93.000 Kč 5.5.2023 10:54:57.991402
ffad7f83 [priorita 1] 83.000 Kč 5.5.2023 10:54:39.670206
95c18830 83.000 Kč 5.5.2023 10:51:01.934135
3bed672d 82.000 Kč 5.5.2023 10:31:47.572222
95c18830 81.000 Kč 5.5.2023 10:14:08.892142
ffad7f83 [priorita 1] 80.000 Kč 5.5.2023 10:01:52.088979
cf9ecc9e 80.000 Kč 5.5.2023 10:01:19.194427
ffad7f83 [priorita 1] 73.200 Kč 5.5.2023 10:00:50.025312

KrajJihočeský kraj
OkresStrakonice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 1214/19-403
Začátek dražby05.05.2023 10:00
Konec dražby05.05.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání73.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)109.800 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol121419
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/8 k rodinnému domu včetně pozemku v obci Sedlice, okres Strakonice. Rodinný dům s příslušným pozemkem tvoří společně jeden funkční celek. Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží a je postavený na kamenné podezdívce. Jedná se o dům ze smíšeného zdiva s eternitovou střechou. Okna jsou plastová. Vstup do domu je přes zádveří. Celý objekt je v dobrém stavebně technickém stavu. Dle veřejně dostupných informací a provedeného místního šetření je rodinný dům napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu i plyn. Pozemek, na kterém je rodinný dům umístěn, je částečně zastavěný rodinným domem a částečně představuje zahradu. Zahrada je z části zatravněná, z části pokryta dlažbou. Sedlice se nachází v severozápadní části Jihočeského kraje, v okrese Strakonice, cca 10 km jihovýchodně od města Blatná. Historické jádro obce je od roku 2003 městskou památkovou zónou. Obcí vede silnice I/20 z Karlových Varů do Českých Budějovic a železniční trať Březnice – Strakonice. V obci se nachází základní a mateřská škola, kino, knihovna, dům s pečovatelskou službou, pobočka České pošty, zdravotní středisko, lékárna, aj. Předmětné nemovité věci se nacházejí v centru zastavěné části obce, v ulici Nádražní. Autobusová zastávka je umístěna přímo u nemovitých věcí. Železniční stanice je vzdálena cca 600 m. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nádražní 103, Sedlice, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.