Podíl na pozemcích v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, okr. Uherské Hradiště

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX27482/22
Nejnižší podání 305.333 Kč
Minimální příhoz 8.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 32

Nejvyšší podání

ae88929f
558.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ae88929f 558.000 Kč 24.5.2023 14:13:48.094523
f59d3f3b 550.000 Kč 24.5.2023 14:10:45.516113
ae88929f 538.000 Kč 24.5.2023 14:10:03.485357
f59d3f3b 530.000 Kč 24.5.2023 14:09:51.990182
ae88929f 522.000 Kč 24.5.2023 14:07:42.542081
f59d3f3b 514.000 Kč 24.5.2023 14:07:34.806408
ae88929f 506.000 Kč 24.5.2023 14:06:58.022109
f59d3f3b 498.000 Kč 24.5.2023 14:06:50.948074
ae88929f 489.410 Kč 24.5.2023 14:04:43.977976
f59d3f3b 481.410 Kč 24.5.2023 14:04:36.355837
ae88929f 473.410 Kč 24.5.2023 14:02:30.183453
f59d3f3b 465.410 Kč 24.5.2023 14:02:19.439006
ae88929f 457.410 Kč 24.5.2023 14:02:07.369361
f59d3f3b 449.410 Kč 24.5.2023 14:01:56.563946
ae88929f 441.410 Kč 24.5.2023 13:59:51.937504
f59d3f3b 433.410 Kč 24.5.2023 13:59:35.266748
ae88929f 425.410 Kč 24.5.2023 13:57:48.043279
f59d3f3b 417.410 Kč 24.5.2023 13:57:24.242172
ae88929f 409.410 Kč 24.5.2023 13:56:13.034455
f59d3f3b 401.410 Kč 24.5.2023 13:55:30.817271
ae88929f 393.410 Kč 24.5.2023 13:53:01.527027
f59d3f3b 385.410 Kč 24.5.2023 13:52:42.397671
9e9ed98d 377.333 Kč 24.5.2023 13:45:10.101481
f59d3f3b 369.333 Kč 24.5.2023 13:44:36.408334
37b208e9 361.333 Kč 24.5.2023 13:22:36.579064
9e9ed98d 353.333 Kč 24.5.2023 13:22:19.024517
37b208e9 345.333 Kč 24.5.2023 13:08:12.944203
9e9ed98d 337.333 Kč 24.5.2023 13:05:27.015292
09cbf2af 329.333 Kč 24.5.2023 13:04:08.073065
9e9ed98d 321.333 Kč 24.5.2023 13:03:38.753954
09cbf2af 313.333 Kč 24.5.2023 13:02:35.600659
f59d3f3b 305.333 Kč 24.5.2023 13:00:17.412982

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX27482/22
Začátek dražby24.05.2023 13:00
Konec dražby24.05.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání305.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)458.000 Kč
Minimální výše příhozu8.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102748222
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 152 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 535/1 - orná půda, pozemku p.č. 657 - orná půda, pozemku p.č. 703 - orná půda, pozemku p.č. 1292/1 - orná půda, pozemku p.č. 1292/2 - orná půda, pozemku p.č. 1294/1 - orná půda, pozemku p.č. 1294/2 - orná půda, pozemku p.č. 1337/1 - orná půda, pozemku p.č. 1337/2 - orná půda, pozemku p.č. 1381/37 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1381/95 - orná půda, pozemku p.č. 1479/85 - zahrada, pozemku p.č. 1479/123 - zahrada, pozemku p.č. 1528/27 - orná půda, pozemku p.č. 1532/1 - orná půda, pozemku p.č. 1560/70 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 2178 - orná půda, pozemku p.č. 2760/28 - ostatní plocha a pozemku p.č. 2960/10 - vodní plocha, vše v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, obec Kněžpole, okres Uherské Hradiště. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Kněžpole se nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. 

Pozemek p.č. St. 115/2 je situován v zastavěné, vnitřní části obce Kněžpole, v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2766/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kněžpole, č.p. 125, 687 12 Kněžpole. Dle platného územního plánu obce Kněžpole (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stávajících: „BI - plochy pro bydlení individuální.“ Na pozemku se nachází ovocné stromoví.

Pozemek p.č. 535/1 se nachází v jihovýchodní části katastrálního území v rovinném terénu a je přístupný po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 657, p.č. 703 a p.č. 2760/28 jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2760/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 2760/28 tvoří krajnici k hlavní komunikaci. Pozemek p.č. 1292/1, p.č. 1292/2, p.č. 1294/1 a p.č. 1294/2 se nachází v severovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 1337/1 a p.č. 1337/2 jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 1381/37 a p.č. 1381/95 se nachází ve východní části katastrálního území. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 1479/85 a p.č. 1479/123 jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území. Pozemky se nachází v rovinném terénu a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1179/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, a dále po částečně zpevněných a nezpevněných komunikacích na pozemcích p.č. 1479/4 - ostatní plocha (ve vlastnictví: Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště), p.č. 1479/125 - ostatní plocha, p.č. 2783/1 - ostatní plocha a p.č. 1479/129 - ostatní plocha (ve vlastnictví: Obec Kněžpole, č.p. 125, 687 12 Kněžpole), p.č. 1479/176 - ostatní plocha a p.č. 1479/130 - ostatní plocha (ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky). Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Kněžpole (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky vedeny v plochách stávajících: „plochy zemědělské.“

Pozemky p.č. 1528/27, p.č. 1532/1, p.č. 1560/70 a p.č. 2960/10 se nachází v jihozápadní části katastrálního území. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2783/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kněžpole, č.p. 125, 687 12 Kněžpole. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 1560/70 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 2178 je situován v odlehlé, jižní části katastrálního území. Pozemek se nachází v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2753/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Mistřice, č.p. 9, 687 12 Mistřice. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

203EX27482/22, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kněžpole, Kněžpole, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.