Dražba souboru strojů

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 DD 14/23-10
Nejnižší podání 7.680 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 23

Nejvyšší podání

12e18d32
49.680 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
12e18d32 49.680 Kč 14.4.2023 13:17:31.167782
d583a61f 48.680 Kč 14.4.2023 13:17:24.194031
12e18d32 43.680 Kč 14.4.2023 13:16:29.538847
d583a61f 42.680 Kč 14.4.2023 13:16:07.417905
12e18d32 37.680 Kč 14.4.2023 13:15:19.786480
d583a61f 36.680 Kč 14.4.2023 13:14:53.940021
12e18d32 31.680 Kč 14.4.2023 13:14:23.139424
d583a61f 30.680 Kč 14.4.2023 13:13:51.687775
12e18d32 25.680 Kč 14.4.2023 13:13:34.978966
d583a61f 24.680 Kč 14.4.2023 13:13:16.516722
12e18d32 19.680 Kč 14.4.2023 13:12:27.146861
d583a61f 18.680 Kč 14.4.2023 13:12:22.059755
12e18d32 17.680 Kč 14.4.2023 13:12:06.354958
d583a61f 16.680 Kč 14.4.2023 13:11:59.748812
12e18d32 15.680 Kč 14.4.2023 13:11:46.979004
d583a61f 14.680 Kč 14.4.2023 13:11:31.150776
12e18d32 13.680 Kč 14.4.2023 13:10:49.547824
d583a61f 12.680 Kč 14.4.2023 13:10:39.802020
12e18d32 11.680 Kč 14.4.2023 13:10:30.418304
d583a61f 10.680 Kč 14.4.2023 13:10:18.039521
12e18d32 9.680 Kč 14.4.2023 13:08:27.946552
d583a61f 8.680 Kč 14.4.2023 13:07:08.441475
12e18d32 7.680 Kč 14.4.2023 13:01:26.498770

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby189 DD 14/23-10
Začátek dražby14.04.2023 13:00
Konec dražby14.04.2023 13:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání7.680 Kč
Výsledná cena (odhadní)34.560 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol0142023
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o

1x Soustruh na dřevo bez krytu, 1x Soustruh na dřevo FRANT. Pecián, 1x Soustruh na dřevo s krytem

Foto viz. : 

https://ulozto.cz/file/k2gyFtaaGjvV/fotky-novy-bor-zip#!ZGyxMQR2ATIyMQAyZTLkAQSzZ2IwASM2nxqKE1uUHz83oQHkAj


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

EGERMANN, s.r.o., Dvořákova 306, Nový Bor, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.