Rodinný dům v obci Hýsly, okres Hodonín

Do začátku dražby zbývá: 12 dnů 17 hodin 4 minuty 21 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 227 EX 1054/22-45
Nejnižší podání 2.710.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby227 EX 1054/22-45
Začátek dražby15.06.2023 10:00
Konec dražby15.06.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Martin Kubena
Cejl 107, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Kubena
mobil: 605495881
info@exekutorkubena.cz


Nejnižší podání2.710.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.065.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka297080397/0300
Variabilní symbol105422
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je rodinný dům Hýsly č.p. 153 a pozemek parc.č. St 287. Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy jsou střešní okna a komín. Okna domu jsou plastová s parapety. Vchodové dveře jsou plastové. Fasáda domu je zateplená. V 1. PP se nachází vestavěná garáž. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází zahradní sklípek a porosty. Oplocení je drátěné s ocelovými sloupky. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Odpady jsou svedeny do žumpy/jímky/septiku.

Na části pozemku parc. č. St. 287 stojí rodinný dům č.p. 153. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 600 m2. Pozemek je mírně svažitý, travnatý a oplocený. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1190/46, který je ve vlastnictví obce Hýsly.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hýsly 153, Hýsly, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.