Pozemky (ostatní komunikace) v obci Ústí nad Labem, k.ú. Střekov

Do začátku dražby zbývá: 5 dnů 16 hodin 40 minut 50 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 227 EX (DD 3/23-7)
Nejnižší podání 626.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajÚstecký kraj
OkresÚstí nad Labem
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby227 EX (DD 3/23-7)
Začátek dražby08.06.2023 10:00
Konec dražby08.06.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Martin Kubena
Cejl 107, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Kubena
mobil: 605495881
info@exekutorkubena.cz


Nejnižší podání626.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)626.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka297080397/0300
Variabilní symbol2270323
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 3241/51, 3241/201, 3241/204, 3241/205, zapsané na listu vlastnictví č. 1734 pro katastrální území Střekov, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem.

Pozemky jsou vkatastru nemovitostí zapsané jako: ostatní plocha o celkové výměře v součtu 1272 m2. Jedná se o pozemky užívané jako obslužná místní komunikace a část svahu - zeleně.

Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy veřejných prostranství (PV), plochy technické infrastruktury (TI) a plochy zeleně ochranné a izolační (ZO). Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek leží ve východní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy a rodinnými domy se zahradami.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rubensova 1558/76, Ústí nad Labem - Střekov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.