Dražba souboru pozemků k.ú. Řeka

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 EX 1821/19-304
Nejnižší podání 1.066.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 24

Nejvyšší podání

69823c99
1.776.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
69823c99 1.776.667 Kč 12.9.2023 12:36:25.198885
b4d67835 1.726.667 Kč 12.9.2023 12:36:08.070260
69823c99 1.716.667 Kč 12.9.2023 12:34:49.866976
b4d67835 1.666.667 Kč 12.9.2023 12:34:27.946440
69823c99 1.656.667 Kč 12.9.2023 12:30:20.556782
b4d67835 1.606.667 Kč 12.9.2023 12:30:04.640643
69823c99 1.556.667 Kč 12.9.2023 12:27:43.457463
c3f36fab 1.506.667 Kč 12.9.2023 12:27:29.725451
69823c99 1.496.667 Kč 12.9.2023 12:27:22.583689
c3f36fab 1.446.667 Kč 12.9.2023 12:27:06.551294
69823c99 1.436.667 Kč 12.9.2023 12:24:32.235246
c3f36fab 1.386.667 Kč 12.9.2023 12:24:15.108479
69823c99 1.376.667 Kč 12.9.2023 12:23:46.011642
c3f36fab 1.326.667 Kč 12.9.2023 12:23:17.029455
69823c99 1.316.667 Kč 12.9.2023 12:20:32.907154
c3f36fab 1.266.667 Kč 12.9.2023 12:20:09.978413
69823c99 1.256.667 Kč 12.9.2023 12:15:55.771703
c3f36fab 1.206.667 Kč 12.9.2023 12:13:57.644365
69823c99 1.196.667 Kč 12.9.2023 12:13:34.107506
c3f36fab 1.146.667 Kč 12.9.2023 12:12:56.916658
b4d67835 1.136.667 Kč 12.9.2023 12:11:53.610319
c3f36fab 1.086.667 Kč 12.9.2023 12:11:23.421401
b4d67835 1.076.667 Kč 12.9.2023 12:09:59.012726
69823c99 1.066.667 Kč 12.9.2023 12:00:18.876348

KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby189 EX 1821/19-304
Začátek dražby12.09.2023 12:00
Konec dražby12.09.2023 12:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání1.066.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.600.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota230.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol182119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu souboru pozemků. Parcely jsou v různých druzích rozeseté po celé ploše katastru Řeka. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°36'17.46"N 18°34'41.27"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.