Pozemek evidovaný v ploše individuálního bydlení v obci Tišice, okres Mělník

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 20664/22-405
Nejnižší podání 2.311.950 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 28

Nejvyšší podání

c7dbbc7f
2.701.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c7dbbc7f 2.701.000 Kč 24.11.2023 12:22:55.855946
498c53e0 2.700.000 Kč 24.11.2023 12:18:00.292399
c7dbbc7f 2.651.000 Kč 24.11.2023 12:17:42.091366
498c53e0 2.650.000 Kč 24.11.2023 12:12:46.990326
c7dbbc7f 2.601.000 Kč 24.11.2023 12:12:33.382831
498c53e0 2.600.000 Kč 24.11.2023 12:07:38.311091
c7dbbc7f 2.551.000 Kč 24.11.2023 12:06:54.866944
498c53e0 2.550.000 Kč 24.11.2023 12:02:00.422433
c7dbbc7f 2.505.000 Kč 24.11.2023 12:01:44.024880
498c53e0 2.504.000 Kč 24.11.2023 11:56:49.871171
c7dbbc7f 2.503.000 Kč 24.11.2023 11:52:31.759432
498c53e0 2.502.000 Kč 24.11.2023 11:47:41.104989
c7dbbc7f 2.501.000 Kč 24.11.2023 11:46:39.020171
498c53e0 2.500.000 Kč 24.11.2023 11:41:44.651721
c7dbbc7f 2.463.000 Kč 24.11.2023 11:41:28.533512
498c53e0 2.462.000 Kč 24.11.2023 11:36:33.033945
c7dbbc7f 2.461.000 Kč 24.11.2023 11:36:23.619483
498c53e0 2.460.000 Kč 24.11.2023 11:31:29.449392
c7dbbc7f 2.451.000 Kč 24.11.2023 11:26:39.239576
498c53e0 2.450.000 Kč 24.11.2023 11:21:43.282212
c7dbbc7f 2.401.000 Kč 24.11.2023 11:21:16.724005
498c53e0 2.400.000 Kč 24.11.2023 11:16:21.796747
c7dbbc7f 2.351.000 Kč 24.11.2023 11:15:25.835897
498c53e0 2.350.000 Kč 24.11.2023 11:10:31.975222
c7dbbc7f 2.314.950 Kč 24.11.2023 11:09:48.735289
498c53e0 2.313.950 Kč 24.11.2023 11:04:52.113380
c7dbbc7f 2.312.950 Kč 24.11.2023 11:04:35.713690
498c53e0 2.311.950 Kč 24.11.2023 10:59:38.410644

KrajStředočeský kraj
OkresMělník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 20664/22-405
Začátek dražby24.11.2023 10:00
Konec dražby24.11.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání2.311.950 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.623.900 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota465.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol2066422
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je pozemek orné půdy evidovaný v ploše individuálního bydlení v obci Tišice, okres Mělník. Jedná se o rovinatý pozemek, který je oplocen pletivovým plotem. Na pozemku je již základová deska o výměře cca 150,00 m2. Na pozemku se rovněž nachází plechová kolna s jedním nadzemním podlažím, o zastavěné ploše cca 15,00 m2. Výměry jsou odhadnuty na základě provedeného místního šetření, náhledu do katastru nemovitostí, veřejně dostupných informací a odborného odhadu znalce. Pozemek je dostupný z obecní komunikace, vstup je pomocí dřevěných dvoukřídlích vrat. Pozemek je napojen na elektřinu. Na základě poskytnutých informací z obecního úřadu Tišice, byl k pozemku udělen společný souhlas se stavbou “Přístavba a změna užívání kolny na RD“ ze dne 20. 01. 2020, č. j. MĚÚN/006064/2020, vydaný MěÚ Neratovice. Tento souhlas je platný dva roky po vydání, tudíž k datu ocenění pozbývá platnosti. Dle územního plánu obce je pozemek evidovaný v ploše individuálního bydlení. Tišice se rozkládají asi 11,00 km jihovýchodně od Mělníka a 3,00 km severovýchodně od města Neratovice. Leží na pravém břehu řeky Labe, při silnici Mělník – Stará Boleslav. Obec se skládá ze tří částí: Tišice, Chrást a Kozly. Obcí prochází silnice II/331 Nymburk – Lysá n. L. – Tišice – Záboří – Mělník. Obec také leží na železniční trati 070 Praha – Mladá Boleslav – Turnov, v úseku z Neratovic do Všetat. Jedná se o jednokolejnou celostátní trať. Kozly jsou velká vesnice, nacházející se asi dva kilometry jižně od Tišic. Kozly leží v katastrálním území Kozly u Tišic o rozloze 5,37 km2. Veškerá občanská vybavenost je dostupná ve městě Neratovice. Předmětná nemovitá věc se nachází na okraji zastavěné části obce, u ulice Kostelecká. Autobusová zastávka se nachází cca 1 000 m od předmětné nemovité věci. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kostelecká 193, Tišice - Kozly, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.