Pozemky Praha Lipence

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EX 1346/12-96
Nejnižší podání 24.235.200 Kč
Minimální příhoz 100.000 Kč

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150 EX 1346/12-96
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Petra Inderholzová
telefon: +420 314 004 567 - 570,
petra.inderholzova@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání24.235.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)36.352.800 Kč
Minimální výše příhozu100.000 Kč
Dražební jistota550.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-1357220297/0100
Variabilní symbol134612
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

- pozemek parcelní číslo 1920/8, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Lipence, na listu vlastnictví č. 1569, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 793 m2 - pozemek parcelní číslo 2181/17, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Lipence, na listu vlastnictví č. 1569, Orná půda o výměře 12671 m2 - dle platného územního plánu je pozemek veden pod znakem OP/OB-A, tedy jako orná půda s možností pozdější výstavby objektů pro individuální bydlení. Konzultací na Úřadu městské části Lipence dne 17.12.2012 bylo zjištěno, že výstavba bude možná po provedení zpevněné příjezdové komunikace k pozemku a provedení výstavby čističky odpadních vod.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Na Lhotkách 418, Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.