Podíl na bytě 3+1 v Ústí nad Labem

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX8624/17
Nejnižší podání 166.667 Kč
Minimální příhoz 6.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 12

Nejvyšší podání

ee2b2115
232.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ee2b2115 232.667 Kč 26.6.2024 13:45:19.833638
ece00194 226.667 Kč 26.6.2024 13:45:09.184552
ee2b2115 220.667 Kč 26.6.2024 13:40:19.683834
ece00194 214.667 Kč 26.6.2024 13:39:02.312577
93825e34 208.667 Kč 26.6.2024 13:38:29.379951
ee2b2115 202.667 Kč 26.6.2024 13:36:45.185212
93825e34 196.667 Kč 26.6.2024 13:35:25.772805
ee2b2115 190.667 Kč 26.6.2024 13:34:38.291862
ece00194 184.667 Kč 26.6.2024 13:33:26.066144
ee2b2115 178.667 Kč 26.6.2024 13:23:23.605456
93825e34 172.667 Kč 26.6.2024 13:22:19.482811
ee2b2115 166.667 Kč 26.6.2024 13:05:31.344792

KrajÚstecký kraj
OkresÚstí nad Labem
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX8624/17
Začátek dražby26.06.2024 13:00
Konec dražby26.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání166.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)250.000 Kč
Minimální výše příhozu6.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100862417
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 nemovité věci - jednotky č. 2878/4 v budově č.p. 2878, příslušející k části obce Severní Terasa, na pozemku p.č. 4949/571 o výměře 333 m2, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 677/14107, vše zapsané na listu vlastnictví č. 12056 a listu vlastnictví č. 3054, vše v k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s šesti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Jana Zajíce. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 4949/618 a p.č. 4949/573 a dále přes pozemek p.č. 4949/572, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven před více jak 40-ti lety. V průběhu životnosti bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena modernizace výtahu, rekonstrukce stoupacího plynového vedení a výměna původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

203EX8624/17 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jana Zajíce 2878/24, Ústí nad Labem - Severní Terasa, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.