Podíl na bytě 3+1 v obci Kelč, okr. Vsetín

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX34068/23
Nejnižší podání 940.000 Kč
Minimální příhoz 12.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX34068/23
Začátek dražby26.06.2024 13:00
Konec dražby26.06.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání940.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.410.000 Kč
Minimální výše příhozu12.000 Kč
Dražební jistota240.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103406823
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 504/4 v budově č.p. 504, příslušející k části obce Kelč, na pozemku p.č. St. 355 o výměře 186 m2 , včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 7928/41669, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1397 a listu vlastnictví č. 1273, vše v k.ú. Kelč-Nové Město, obec Kelč, okres Vsetín, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné, vnitřní části města Kelč. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 2024/1, který je ve vlastnictví Zlínského kraje, p.č. 2024/5 a p.č. 43/1, které jsou ve vlastnictví města Kelč. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40-ti lety. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce stoupacího vedení a byla provedena výměna původních oken a parapetů za nová. V roce 2018 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byla provedena výměna střešní krytiny. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední vlastním kotlem. V průběhu životnosti byla provedena rekonstrukce bytového jádra a vytápění a dále modernizace sociálního zázemí a kuchyně. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění velmi dobrá. 

203EX34068/23 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kelč 504, Kelč, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.