byt 2+1 - Kelč okres Vsetín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 225 EX 1813/23
Nejnižší podání 1.722.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 16

Nejvyšší podání

45925a46
1.872.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
45925a46 1.872.000 Kč 26.6.2024 11:33:40.135684
089a4d18 1.862.000 Kč 26.6.2024 11:28:41.078501
45925a46 1.852.000 Kč 26.6.2024 11:28:31.898756
089a4d18 1.842.000 Kč 26.6.2024 11:23:34.690349
45925a46 1.832.000 Kč 26.6.2024 11:23:10.902468
089a4d18 1.822.000 Kč 26.6.2024 11:18:13.284310
45925a46 1.812.000 Kč 26.6.2024 11:18:07.714415
089a4d18 1.802.000 Kč 26.6.2024 11:13:09.289032
45925a46 1.792.000 Kč 26.6.2024 11:13:03.156702
089a4d18 1.782.000 Kč 26.6.2024 11:08:05.304909
45925a46 1.772.000 Kč 26.6.2024 11:07:28.130370
089a4d18 1.762.000 Kč 26.6.2024 11:02:30.088950
45925a46 1.752.000 Kč 26.6.2024 11:01:09.893417
089a4d18 1.742.000 Kč 26.6.2024 10:56:11.623452
45925a46 1.732.000 Kč 26.6.2024 10:55:00.820169
089a4d18 1.722.000 Kč 26.6.2024 10:43:05.837370

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby225 EX 1813/23
Začátek dražby26.06.2024 10:00
Konec dražby26.06.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Jana Pěkná
telefon: 583 301 462,
pekna@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání1.722.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.583.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota400.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0181323
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

1) spoluvlastnický podíl povinného, ve výši 5474/159319 na nemovitých věcech

zapsané na listu vlastnictví č. 1296 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně - Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí, pro obec Kelč, kat. území Kelč-Nové Město.

nemovité věcí povinného:

zapsané na listu vlastnictví č. 1391 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně - Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí, pro obec Kelč, kat. území Kelč-Nové Město.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Kelč 31, Kelč, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.