Začátek dražby1.4.2020 09:45
Konec dražby1.4.2020 10:15
Číslo dražby137 EX 16921/13/EK/1
Nejnižší podání10.000 Kč
OkresKarviná
id. 1/3 zahrady Rychvald, okr. Karviná
Začátek dražby1.4.2020 10:00
Konec dražby1.4.2020 10:30
Číslo dražbyN 16/2019
Nejnižší podání920.000 Kč
OkresPřerov
Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Pozemek p.č. 3684 je zemědělsky využíván. Na pozemcích p.č. 3968, 3685, a 3973 se nacházejí břehové porosty. Pozemky p.č. 3970 a 3971 jsou příjezdy na…
Začátek dražby1.4.2020 10:30
Konec dražby1.4.2020 11:00
Číslo dražbyD 62/2019
Nejnižší podání3.000 Kč
OkresBrno-venkov
Pozemek parc. č. 2612: Oceňovaný pozemek se nachází mimo zastavitelné území obce. Je zemědělsky využíván. Z hlediska územního plánu je evidován v ploše Zp - plochy zemědělské půdy produkční orné. S…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX3454/11
Nejnižší podání10.000 Kč
OkresTřebíč
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 83 - trvalý travní porost, v k.ú. Popovice nad Rokytnou, obec Jaroměřice nad Rokytnou,…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX1399/07
Nejnižší podání33.333 Kč
OkresOlomouc
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 16/2 - zahrada a pozemku p.č. 622 - ostatní plocha, vše v k.ú. Nová Véska, obec…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX4832/08-224
Nejnižší podání15.000 Kč
OkresChrudim
I) Nemovité věci evidované na LV č. 625, k.ú. ChotěniceJedná se o držabu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 5/64 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 346 - orná půda, v k.ú. Chotěnice,…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX2542/07-241
Nejnižší podání25.000 Kč
OkresÚstí nad Orlicí
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. St. 79 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Černovír, č.p. 51, rod.dům (LV č. 242), v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, obec Ústí nad Orlicí,…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX25368/16-118
Nejnižší podání57.600 Kč
OkresRakovník
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 469/5 - orná půda a pozemku p.č. 478/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Pochvalov, obec Pochvalov, okres…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EXD35/2019-8
Nejnižší podání17.000 Kč
OkresHodonín
1) Nemovité věci evidované na LV č. 1947, k.ú. Velká nad VeličkouDraženou nemovitotostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 206/62 - vodní plocha…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby074 EX 06823/16-180
Nejnižší podání300.000 Kč
OkresChrudim
Jedná se o dražbu pozemků, které společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou v ÚP vedeny jako plochy zemědělské nebo plochy smíšené nezastavěného území - přírodní,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace