Ukončené

Začátek dražby11.8.2022 10:00
Číslo dražby180 EX 1938/20-99
Vyvolávací cena30.863 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za30.863 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/4 pozemku, který býval součástí zemědělského statku. Celý původní areál je oplocen, pozemky uvnitř oplocení jsou ve vlastnictví různých subjektů. Na pozemcích…
Začátek dražby11.8.2022 10:00
Číslo dražby081 EX 18345/09-306
StavOdročená
Předmětem dražby je nemovitá věc – pozemek p.č. 313/2 – zahrada o výměře 1048 m2, na listu vlastnictví č. 442 v k.ú. Vyklantice, obec Vyklantice, okres Pelhřimov. Jedná se o ocenění nemovité věci…
Začátek dražby10.8.2022 13:00
Číslo dražby203EX46816/18-129
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
I) Nemovité věci evidované na LV č. 1277, v k.ú. StateniceJedná se o ocenění pozemku p.č. St. 1072 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb (LV 1118), v k.ú.…
Začátek dražby10.8.2022 13:00
Číslo dražby203EX33043/11
Vyvolávací cena12.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za13.667 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů3
Nemovité věci evidované na LV č. 359, k.ú. Bukovany u KyjovaDražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1174 - orná půda a pozemku p.č. 1682/2 -…
Začátek dražby10.8.2022 13:00
Číslo dražby203EX12660/07
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 852/26 - ostatní plocha, v k.ú. Rynholec, obec Rynholec, okres Rakovník, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Rynholec. Pozemek je situován v mírně…
Začátek dražby4.8.2022 10:00
Číslo dražby081 EX 06756 / 14 - 279
Vyvolávací cena33.334 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za42.334 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů9
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci – pozemku p.č. 614 – orná půda o výměře 3690 m2, na listu vlastnictví č. 30 v k.ú. Lesná u Tachova, obec Lesná, okres…
Začátek dražby3.8.2022 13:00
Číslo dražby121 EX 4066/15-50
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Oceňovaná nemovitost, stavební pozemková parcela - zahrada číslo parcelní 1255/145 bezjakýchkoliv součástí a příslušenství, je situována ve východní okrajové části intravilánu městaPlzně,…
Začátek dražby3.8.2022 11:00
Číslo dražby143 DC 00005/22-003
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Dražba byla odročena na 03.08.2022.Jedná se o dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Marek Brož, nar. 16.02.1971, bytem Třebovická 5527/88, 722 00 Ostrava - Třebovice…
Začátek dražby3.8.2022 10:30
Číslo dražby143 DC 00005/22-002
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Dražba byla odročena na 03.08.2022.Jedná se o dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Marek Brož, nar. 16.02.1971, bytem Třebovická 5527/88, 722 00 Ostrava - Třebovice…
Začátek dražby3.8.2022 10:00
Číslo dražby122 EXD 14/22-9
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Předmětem dražby je soubor podílů id. 1/8 a 2/8 na převážně zem. pozemcích v k.ú. Kroměříž a Lhotka u Kroměříže. Více info ve znaleckém posudku.

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.