Ukončené

Začátek dražby26.2.2020 13:00
Číslo dražby095EX403/03-576
Vyvolávací cena27.340 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za28.340 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů3
Předmětem dražby je spoluvlastnický podílu id. 1/12 (ideální jedné dvanáctiny) na nemovité věci povinného ad. 2) Jaroslava Fišera st., nar. 17.3.1934, a to pozemku parc.č. 630/31 o výměře 20 318 m2 …
Začátek dražby26.2.2020 13:00
Číslo dražby203EX47562/18
Vyvolávací cena566.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.190.000 Kč
Počet účastníků16
Počet příhozů56
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v…
Začátek dražby26.2.2020 13:00
Číslo dražby203EX43516/14
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2383 - zahrada a pozemku p.č. 2384 - ostatní plocha, vše v k.ú. Dolní Kounice, obec Dolní Kounice,…
Začátek dražby26.2.2020 13:00
Číslo dražby203EX8857/18
Vyvolávací cena220.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za395.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů44
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 11/3000 nemovitých věcí - objektu č.p. 2244 - bydlení, příslušející k části obce Chodov, na pozemku p.č. 3503/7 (LV č. 13129), vše zapsané na listu…
Začátek dražby26.2.2020 13:00
Číslo dražby203EX3956/17-58
Vyvolávací cena223.335 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za223.335 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na přízemním, zděném, zřejmě podsklepeném (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinném domě s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s…
Začátek dražby26.2.2020 13:00
Číslo dražby121 EX 2167/11-192
StavOdročená
Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - zastavěná plocha číslo parcelní 505/1, jejíž součástíje stavba rodinného domu č.p. 493, včetně zahrady číslo parcelní 275/7 se všemi součástmi…
Začátek dražby26.2.2020 12:00
Číslo dražby095EX1243/17-096
Vyvolávací cena133.340 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za133.340 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinné ve výši id. 1/2 (ideální jedné poloviny) na nemovitých věcech:pozemku parc.č. 85/1 o výměře 345 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je…
Začátek dražby26.2.2020 11:00
Číslo dražby095EX1243/17-094
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem dražby je pozemek parc.č. 996 o výměře 824 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc.č. 1029/1 o výměře 1410 m2 (trvalý travní porost), a pozemek parc.č. 1029/2 o výměře 1385 m2 (trvalý…
Začátek dražby26.2.2020 10:30
Číslo dražby196EX 916/06-347
Vyvolávací cena623.334 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za713.334 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů18
Jedná se o dražbu podílu 9/16 - pozemek parcelní číslo 548/2, o výměře 1695m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 1994, o výměře 8719m2, druh pozemku lesní pozemek, to vše zapsáno v…
Začátek dražby26.2.2020 08:30
Číslo dražby196EX 916/06-346
Vyvolávací cena787.334 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za792.334 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů2
Jedná se o dražbu podílu 9/16 pozemek parcelní číslo 858/2, o výměře 10000m2, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace