Ukončené

Začátek dražby1.9.2021 13:00
Číslo dražby203EX12248/12
Vyvolávací cena33.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za72.333 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů14
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výší 1/12. Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je…
Začátek dražby1.9.2021 13:00
Číslo dražby203EX64855/12
Vyvolávací cena34.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za201.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů56
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 15/8 - zahrada, LV č. 241, v k.ú. Josefův Důl u Mladé Boleslavi, obec Josefův Důl, okres Mladá Boleslav a spoluvlastnický podíl ve výši 1/13 k pozemku p.č. 15/1 -…
Začátek dražby1.9.2021 13:00
Číslo dražby203EX11466/14
Vyvolávací cena30.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za40.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů11
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14. Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt…
Začátek dražby1.9.2021 13:00
Číslo dražby203EX38384/20
Vyvolávací cena30.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za38.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů9
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14. Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt…
Začátek dražby1.9.2021 13:00
Číslo dražby203EX2192/21
Vyvolávací cena323.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za823.333 Kč
Počet účastníků26
Počet příhozů47
Draženou nemovitostí jej ednotka č. 333/8 v budově č.p. 333, 334, 335, 336, příslušející k části obce Dolní Žandov, na pozemku p.č. St. 403, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem…
Začátek dražby1.9.2021 13:00
Číslo dražby203EXD22/2021
Vyvolávací cena173.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za539.000 Kč
Počet účastníků21
Počet příhozů40
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 bytové jednotky č. 445/9, vymezeno v: Budova Pražské Předměstí. Byt je umístěn v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má celkem 4…
Začátek dražby1.9.2021 13:00
Číslo dražby203EX42505/18
Vyvolávací cena240.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za660.000 Kč
Počet účastníků23
Počet příhozů31
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 360/61200 nemovité věci - bytového domu č.p. 752, 753, 754, 755, 756, příslušející k části obce Teplické Předměstí, na pozemku p.č. 1638,…
Začátek dražby1.9.2021 13:00
Číslo dražby203EX11275/15
Vyvolávací cena546.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za810.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů24
Předmětem dražby jsou členská práva a povinností člena Stavebního bytového družstva Krušnohor, Československé armády 1766/84, 434 01 Most, IČO: 00043257, s právem užívání družstevního bytu č. 12 v…
Začátek aukce1.9.2021 10:00
Číslo aukce210210
Vyvolávací cena7.500 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za90.152 Kč
Počet účastníků29
Počet příhozů41
Popis předmětu aukce – řadový vnitřní objekt garáže. Garáž je zděná, střecha je plochá, bleskosvod není instalován, klempířské prvky nejsou. Fasáda je převážně chybějící. Vrata jsou dřevěná. Stav…
Začátek dražby31.8.2021 14:00
Číslo dražby129 EX 3416/19-51
Vyvolávací cena11.733 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za40.733 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů21
Součástí pozemku parc.č. 322 je vzrostlý smrkový lesní porost s odhadovaným stářím cca 70 roků. Jesoučástí velkého bloku lesního porostu, nedaleko je několik mýtin, ale k plošné těžbě v lesenedochází…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.