Ukončené

Začátek dražby31.8.2021 10:00
Číslo dražby030 DD 15/21-6
Vyvolávací cena245 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.736 Kč
Počet účastníků25
Počet příhozů27
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Při převzetí vydražené movité věci musí vydražitel prokázat,…
Začátek dražby31.8.2021 10:00
Číslo dražby030 EX 11741/18-52
Vyvolávací cena10.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za25.600 Kč
Počet účastníků39
Počet příhozů71
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby31.8.2021 10:00
Číslo dražby030 EX 12056/08-324
Vyvolávací cena15.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za35.500 Kč
Počet účastníků33
Počet příhozů49
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby31.8.2021 10:00
Číslo dražby158 ED 12/21-3
Vyvolávací cena1.884.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za2.730.000 Kč
Počet účastníků17
Počet příhozů47
Předmětem dražby je jednotka 1220/206 (byt), vymezen v budově: Ústí nad Orlicí, č.p. 1220, 1221, 1222, byt. dům, LV 5712 na parcele st. 2062, LV 5712, k.ú. Ústí nad Orlicí, zapsáno na LV 6113 u…
Začátek dražby31.8.2021 09:00
Číslo dražby137 EX 15149/09-MG2
Vyvolávací cena225.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za300.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů16
Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné,…
Začátek dražby30.8.2021 10:00
Číslo dražby147 EX 265/18- 106
StavOdročená
hodinky Omega, Lagger a Calvaneo 1583 - jedná se o repliky
Začátek dražby27.8.2021 12:00
Číslo dražby147 EX 1101/19 - 64
StavOdročená
další info: vybavení pro zubaře, kliniku - věci jsou rozložené na více kusů a ve skladu.
Začátek dražby26.8.2021 13:30
Číslo dražby139EX07029/12-184
Vyvolávací cena46.700 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za109.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů15
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 nemovité věci - pozemku p.č. 1301 - orná půda, v k.ú. Zahořany, obec Kovářov, okres Písek, který je situován v centrální části…
Začátek dražby26.8.2021 09:00
Číslo dražby137 EX 11794/17-MG
StavOdročená
Nemovité (bytová jednotka) – ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na jednotce č. 11/3 o velikosti 3+1 nacházející se v budově č.p. 11 na pozemku parc.č.st. 34/1 včetně spoluvlastnického podílu o…
Začátek dražby25.8.2021 15:00
Číslo dražby121 DD 1/21-22
Vyvolávací cena71.086 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za71.086 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
ideální podíl o velikosti ½:- pozemek č. parc. 3002/391 o výměře 1197 m2 - orná půda- pozemek č. parc. 3359/17 o výměře 3419 m2 - orná půda,vše zapsáno na LV č. 4219 pro obec a katastrální území…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.