Ukončené

Začátek dražby11.1.2022 13:00
Číslo dražby206 EX 2202/19-90
Vyvolávací cena15.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za40.000 Kč
Počet účastníků48
Počet příhozů49
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby11.1.2022 13:00
Číslo dražby137 EX 15360/13-IZ2
Vyvolávací cena22.507 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za226.000 Kč
Počet účastníků32
Počet příhozů40
Lesní pozemek - více informací viz znalecký posudek.
Začátek dražby11.1.2022 10:30
Číslo dražby030 EX 30300/14-153
Vyvolávací cena1.600 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.700 Kč
Počet účastníků15
Počet příhozů3
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby11.1.2022 10:30
Číslo dražby030 EX 5616/20-42
Vyvolávací cena7.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za15.300 Kč
Počet účastníků23
Počet příhozů69
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby11.1.2022 10:00
Číslo dražby030 EX 5430/09-237
Vyvolávací cena10.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za16.900 Kč
Počet účastníků23
Počet příhozů54
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby11.1.2022 10:00
Číslo dražby091 EX 11510/16-108
Vyvolávací cena965.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.485.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů44
Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu bez č.p./č.e. s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický…
Začátek dražby11.1.2022 10:00
Číslo dražby091 EX 1092/07-127
Vyvolávací cena89.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za365.000 Kč
Počet účastníků20
Počet příhozů93
Draženou věcí je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 stavby (rekreační chaty) č.e. 782, situovanou na pozemku č. 3026, k.ú. Lipník nad Bečvou. Jedná se o samostatný objekt s podsklepením,…
Začátek dražby11.1.2022 10:00
Číslo dražby158 EX 631/12-76
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Soubor 10 (slovy deseti) kusů listinných akcií pořadových čísel 1 – 10, jmenovité hodnoty 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), akciové společnosti KAAKI a.s. se sídlem Jaselská 1498, 535…
Začátek dražby11.1.2022 10:00
Číslo dražby091 EX 4596/11-146
Vyvolávací cena60.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za117.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů20
Jedná se o řadový, krajní, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s navazující stavbou stodoly. Objekt tvoří tvar „L”. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná…
Začátek dražby11.1.2022 10:00
Číslo dražby030 EX 5091/14-158
Vyvolávací cena10.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za26.000 Kč
Počet účastníků52
Počet příhozů39
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.