Ukončené

Začátek dražby3.7.2024 13:00
Číslo dražby203EX34969/23
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Draženou nemovitostí je: I) pozemek p.č. St. 288 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 503 m2 , jehož součástí je stavba: Údlice, č.p. 262, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 288) a pozemku p…
Začátek dražby3.7.2024 10:00
Číslo dražby240012 opakovaná
Vyvolávací cena10.000.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za11.000.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů13
Nemovitosti se sestávají z Rodinného domu, Vedlejší stavby a Pozemků. Rodinný dům a Vedlejší stavba jsou objekty v technickém stavu k demolici. Na tyto stavby bylo vydáno rozhodnutí o odstranění…
Začátek aukce2.7.2024 11:00
Číslo aukce240092
Vyvolávací cena40.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za58.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů18
Majetkový podíl 1/8 na RD s pozemkem v obci Choryně
Začátek dražby27.6.2024 13:00
Číslo dražby206 EX 4166/23-82
Vyvolávací cena1.223.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.923.333 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů71
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.Předmětem dražby jsou nemovité věci:- ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemcích parc. č.…
Začátek dražby27.6.2024 10:00
Číslo dražby180 EX 12481/22-136
Vyvolávací cena406.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za506.667 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů7
Jedná se o dražbu přízemního, podsklepeného, dřevěného objektu bez č.p. Pod mírnou pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné,…
Začátek dražby26.6.2024 14:00
Číslo dražby129 EX 6818/11-131
Vyvolávací cena9.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za51.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů30
dražba domu na cizím pozemku
Začátek dražby26.6.2024 14:00
Číslo dražby129 EX 3951/23-35
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem a s č.p. 47. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně -…
Začátek dražby26.6.2024 13:00
Číslo dražby203EX4600/20
Vyvolávací cena660.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za914.000 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů26
Draženou nemovitostí je přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytoutaškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se vzastavěné, vnitřní části…
Začátek dražby26.6.2024 10:00
Číslo dražby225 EX 822/11
Vyvolávací cena32.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za56.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů22
spoluvlastnický podíl povinné, ve výši 25/286 na nemovitých věcechzapsaných na listu vlastnictví č. 22 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci - Katastrálního pracoviště Přerov,…
Začátek dražby26.6.2024 10:00
Číslo dražby225 EX 1755/23
StavOdročená
spoluvlastnický podíl povinné, ve výši 2/8 na nemovitých věcechzapsaných na listu vlastnictví č. 1775 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě - Katastrálního pracoviště…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.