Ukončené

Začátek dražby3.11.2021 13:00
Číslo dražby203EX28380/10-547
Vyvolávací cena150.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za332.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů22
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 99 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: objekt bez čp/če, tech. vyb (LV č. 306), pozemku p…
Začátek dražby3.11.2021 13:00
Číslo dražby203EX26977/12-119
Vyvolávací cena147.500 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za200.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů9
Předmětem dražby jsou pozemek p.č. 924/111 - ostatní plocha a pozemek p.č. 924/113 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Suchdol nad Lužnicí, č.p. 824, rod. dům (LV č. 2006), vše v k…
Začátek dražby3.11.2021 12:00
Číslo dražby091 EX 5266/10-219
Vyvolávací cena8.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za22.666 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů21
Pozemek parc. č. 389/3 se nachází cca 50 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Chuchelna. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná…
Začátek dražby3.11.2021 11:00
Číslo dražby091 EX 5266/10-218
Vyvolávací cena24.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za49.666 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů24
Pozemek parc. č. 381 se nachází cca 100 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Chuchelna. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda. K pozemku vede nezpevněná cesta ve vlastnictví obce…
Začátek dražby3.11.2021 10:00
Číslo dražby091 EX 5266/10-217
Vyvolávací cena28.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za33.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů6
Pozemek 382/4 s enachází cca 100 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Chuchelna. v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Na severovýchodní straně je ohraničen listnatým porostem, na…
Začátek dražby3.11.2021 10:00
Číslo dražby091 EX 8398/09-180
Vyvolávací cena132.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za132.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části obce Klíčany. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a…
Začátek dražby2.11.2021 14:00
Číslo dražby129 EX 1236/09-111
Vyvolávací cena1.186.400 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za3.060.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů153
Oceňované pozemky jsou situovány roztroušeně zcela mimo zastavěnou část obce. Pozemky jsouzemědělské, z převážné části obdělávané, mírně svažité a jsou součástí větších půdních celků. Jsoupřístupné…
Začátek dražby2.11.2021 13:00
Číslo dražby121 EX 5428/15-47
StavOdročená
Oceňovaná nemovitost - pozemková parcela číslo parcelní PK 809/1 bez jakýchkoliv součástí apříslušenství, je situována východně od intravilánu obce Klášter, severně od nedaleko protékajícířeky Úslavy…
Začátek dražby2.11.2021 13:00
Číslo dražby187EX00256/14
Vyvolávací cena13.334 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za32.334 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů20
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 1273/60-orná půda o výměře 1808 m2, v k.ú. Opatovice u Hranic, obec Opatovice, okres Přerov, který je situován v…
Začátek dražby2.11.2021 10:00
Číslo dražby210160 opakovaná
Vyvolávací cena30.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za165.000 Kč
Počet účastníků16
Počet příhozů51
Pozemek parc.č. 944, evidovaný v rámci katastru nemovitostí v druhu zahrada a v rámci územně plánovací dokumentace v druhu ploch BV: Bydlení v rodinných domech – venkovské.

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.