Ukončené

Začátek dražby13.10.2021 13:00
Číslo dražby203EX4323/20
Vyvolávací cena562.666 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.240.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů58
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Pozemky p.č. 454/11 a p.č. 754/25Jedná se o 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 454/11 - ostatní plocha a pozemku p.č. 754/25 - orná…
Začátek dražby13.10.2021 13:00
Číslo dražby203EX22043/20
Vyvolávací cena533.334 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za533.334 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů1
Pozemek p.č. 183/1, v k.ú. VlčkováDražen je pozemek p.č. 183/1 - zahrada, v k.ú. Vlčková, obec Vlčková, okres Zlín, který je situován ve vnitřní části obce Vlčková v rovinném a z části ve sklonitém…
Začátek dražby13.10.2021 10:00
Číslo dražby091 EX 04718/13-158
Vyvolávací cena25.500 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za100.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů36
Předmětem dražby je podíl o vel. id. 1/10 na pozemcích nacházejících se cca 200 m východně od okraje zastavěné místní části Sobotice, která jsou součástí města Český Dub, cca 15 km od města Liberec.…
Začátek dražby13.10.2021 10:00
Číslo dražby091 EX 11103/09-138
Vyvolávací cena12.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za310.000 Kč
Počet účastníků15
Počet příhozů91
Pozemky se nacházejí cca 500 m západně od okraje zastavěné části obce Ostravice. Jedná se o sousedící travnaté pozemky různých tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha,…
Začátek dražby12.10.2021 13:00
Číslo dražby137 EX 12436/19-VB
Vyvolávací cena8.133 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za12.133 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů5
Předmětem dražby jsou spoluvlastnické podíly povinného o velikosti id. 1/3 na nemovitých věcech - parcela č. 1064/1, lesní pozemek o výměře 2094m2 a parcela č. 1064/4, lesní pozemek o výměře 554m2…
Začátek dražby12.10.2021 10:00
Číslo dražby091 EX 3603/17-094
Vyvolávací cena52.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za94.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů22
Pozemek se nachází v západní zastavěné části obce Žalmanov. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 96 m2. Pozemek je…
Začátek dražby12.10.2021 10:00
Číslo dražby091 EX 3628/20-047
Vyvolávací cena164.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za363.000 Kč
Počet účastníků21
Počet příhozů49
Pozemek se nachází na severním okraji zastavěné části městyse Jedovnice. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 268 m2.…
Začátek dražby6.10.2021 13:00
Číslo dražby074 EX 01688/10-261
Vyvolávací cena39.600 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za204.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů67
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na souboru dvou parcel parc. č. 1535/1 a 1536, které společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou svažité…
Začátek dražby6.10.2021 13:00
Číslo dražby074 EX 01688/10-260
Vyvolávací cena20.400 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za25.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů4
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na souboru čtyř parcel, které společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou mírně svažité k jihu, travnaté…
Začátek dražby6.10.2021 13:00
Číslo dražby203EX34392/16-101
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Pozemky p.č. St. 264, p.č. 156/3 a p.č. 156/4, k.ú. Domašov nad BystřicíDražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 264 - zastavěná plocha a…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.