Ukončené

Začátek dražby26.10.2022 13:00
Číslo dražby203EX15022/08
Vyvolávací cena12.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za23.500 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů39
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 nemovité věci - pozemku p.č. 147 - orná půda, v k.ú. Řečany nad Labem, obec Řečany nad Labem, okres Pardubice, který je situován v západní části…
Začátek dražby26.10.2022 13:00
Číslo dražby203EX57979/14
Vyvolávací cena33.600 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za63.600 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů31
Draženou nemovitostí je:I) Nemovité věci evidované na LV č. 11, k.ú. Myslechovice Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/162 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 130/118 - orná půda a pozemku…
Začátek dražby26.10.2022 13:00
Číslo dražby203EX24758/20
Vyvolávací cena36.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za134.000 Kč
Počet účastníků19
Počet příhozů49
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 5411 - orná půda, v k.ú. Mušov, obec Pasohlávky, okres Brno-venkov, který je situován v centrální…
Začátek dražby26.10.2022 11:30
Číslo dražby121 EX 3679/14-87
Vyvolávací cena58.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za109.667 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů16
Lesní pozemek parc. č. 2175, porost popsán v přiloženém znaleckém posudku.
Začátek dražby26.10.2022 10:00
Číslo dražby189 DD 16/22-08
Vyvolávací cena900.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za900.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu lesních pozemků. Pozemky jsou svažité, s mladými porosty smrku. Dle doloženého územního plánu jsou zastavitelné.Z pozemku je nádherný výhled do krajiny a pro případného zájemce…
Začátek dražby25.10.2022 13:00
Číslo dražby137 EX 7441/15-IZ
Vyvolávací cena20.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za40.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů5
pozemek nacházející se v zastavěné části obce, jihovýchodním směrem od centrální části obce (za bytovým domem č.p. 354). Jedná se o pozemek zahrady za tímto bytovým domem (přístupný po pozemcích…
Začátek dražby25.10.2022 10:00
Číslo dražby091 EX 1927/22-027
StavOdročená
pozemky se nacházejí cca 450 m severozápadně a cca 600 m severně od okraje zastavěné části obce Ratiboř v místní části Ratibořec. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných…
Začátek dražby25.10.2022 10:00
Číslo dražby091 EX 7071/13-152
Vyvolávací cena30.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za69.111 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů16
pozemky parc. č. 714/13 a parc. č. 2243 se nacházejí cca 1,4 a 2,5 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Bohousová. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru…
Začátek dražby20.10.2022 11:00
Číslo dražby081 EX 00259 / 20 - 165
Vyvolávací cena116.666 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za116.666 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 212/6 - trvalý travní porost o výměře 115 m2, pozemku p.č. 212/7 - trvalý travní porost o…
Začátek dražby20.10.2022 10:30
Číslo dražby081 EX 06733 / 07 - 455
Vyvolávací cena89.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za93.333 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů3
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1381/33 - ostatní plocha o výměře 32 m2, pozemku p.č. 1381/34 - ostatní plocha o výměře 26…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.