Ukončené

Začátek dražby6.9.2023 13:00
Číslo dražby203EX60398/12
Vyvolávací cena43.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za43.333 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/10 k nemovité věci - pozemku p.č. 1273/13 - orná půda, v k.ú. Nebovidy u Brna, obec Nebovidy, okres Brno-venkov, který je situován v…
Začátek aukce6.9.2023 12:00
Číslo aukce220128 opakovaná aukce
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Spoluvlastnický podíl ½ na pozemku parc.č. 133 o výměře 133 m², zahrada. Zapsáno na listu vlastnictví č. 11472 pro k. ú. Vrbice u Velkých Pavlovic, obec Vrbice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský…
Začátek aukce6.9.2023 10:00
Číslo aukce230306
Vyvolávací cena90.900 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za250.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů30
Prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení- ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 (jedna třetina) na pozemku parc. č. 862/35 (ovocný sad) v kat. území Chomutov I, obec…
Začátek dražby5.9.2023 13:00
Číslo dražby137 EX 17912/16-IZ
Vyvolávací cena33.334 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za33.334 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
pozemky nacházející se v zastavěném území (parc.č. 1506/68) a na okraji zastavěného území (parc.č. 1482/5) obce Troubsko v katastrálním území Troubsko, nedaleko kruhového objezdu na ul. Jihlavské,…
Začátek dražby5.9.2023 10:00
Číslo dražby189 EX 1882/17-83
StavOdročená
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/6 pozemku parcelní číslo st. 59 evidovaném jako zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Bačkovice, obci Bačkovice, okres Třebíč, který je částečně…
Začátek dražby5.9.2023 10:00
Číslo dražby122 EX 61/23-12
Vyvolávací cena12.427 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za30.427 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů19
Předmětem dražby je podíl id. 1/4 zemědělského pozemku ZPF o výměře 2.485 m2 v k. ú. Kvasice, v extravilánu obce Kvasice, v místní části Za Novým dvorem. Pozemek bez součástí i bez příslušenství.
Začátek dražby1.9.2023 10:00
Číslo dražby143 DC 00006/23-002
StavZrušená
Dražba odročena na 01.09.2023.Jedná se o dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Tore Simius s.r.o., IČ: 17277795, se sídlem Českobratrská 1403/2, 702 00 Ostrava -…
Začátek dražby31.8.2023 11:00
Číslo dražby180 EX 2824/06-128
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/4 sestávající z pozemku p.č. 275/1 - orná půda a pozemku p.č. 276 - zahrada, vše v k.ú. Přízřenice, obec Brno, okres Brno-město, které jsou situovány v okrajové,…
Začátek aukce31.8.2023 10:00
Číslo aukce230260
Vyvolávací cena103.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za161.000 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů45
Pozemek p.č. 650/7 - o výměře 58 m², orná půdaPozemek p.č. 657/44 - o výměře 1298 m², orná půdaPozemek p.č. 657/45 - o výměře 406 m², orná půdaPozemek p.č. 660/1 - o výměře 2830 m², orná půdaPozemek…
Začátek dražby31.8.2023 09:00
Číslo dražby150 EX 2468/12-150
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
pozemek se nachází v Hlavním městě Praha, části Dolní Měcholupy, ul. Nad Sadem, poblíž rodinného domu č.p. 545. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Přístup k nemovité věci je z…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.