Ukončené

Začátek dražby30.8.2022 13:00
Číslo dražby121 EX 3160/19-67
Vyvolávací cena27.760 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za121.760 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů39
Oceňovaná nemovitost, zemědělská pozemková parcela - trvalý travní porost číslo parcelní 79 ovýměře 21 470 m2 se všemi součástmi, je situována severovýchodně od intravilánu části obceDominikální…
Začátek aukce30.8.2022 10:00
Číslo aukce220222
Vyvolávací cena158.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za158.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Pozemek parc.č. 599/1, výměra: 1579 m², zahradaPozemek parc.č. 600/3, výměra 176 m², zahradavše zapsáno na listu vlastnictví č. 138 pro k. ú. Okna u Polep, obec Polepy, u Katastrálního úřadu pro…
Začátek dražby30.8.2022 10:00
Číslo dražby091 EX 1817/11-131
Vyvolávací cena24.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za94.000 Kč
Počet účastníků12
Počet příhozů33
Pozemky se nacházejí na severním okraji zastavěné části města Ivančice. Jedná se o soubor sousedících pozemků tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a vodní…
Začátek dražby25.8.2022 09:30
Číslo dražby081 EX 03667 / 07 - 730
Vyvolávací cena236.500 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za554.111 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů37
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 3050 – orná půda o výměře 67462 m2, pozemku p.č. 3061 – lesní pozemek o výměře 1502 m2,…
Začátek dražby24.8.2022 14:00
Číslo dražby129 EX 5293/17-85
StavOdročená
Jedná se o ocenění pozemků parc.č. 3160/8 a 3160/9, které dohromady tvoří funkční celek. Pozemek parc.č. 3160/8 je zastavěný stavbou rodinného domu č.p. 4477 (LV č. 1891), který není předmětem…
Začátek dražby24.8.2022 14:00
Číslo dražby129 EX 6540/12-77
Vyvolávací cena42.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za154.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů83
Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,1 km jihovýchodně a cca 1,2 km jižně od okraje zastavěné části obce Hartmanice. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků tvaru úzkých pásů. V katastru…
Začátek dražby24.8.2022 13:00
Číslo dražby203EX3134/11
Vyvolávací cena22.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za52.100 Kč
Počet účastníků13
Počet příhozů39
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 k nemovité věci - pozemku p.č. 1000 - orná půda, v k.ú. Meziříčko u Letovic, obec Letovice, okres Blansko, který je situován v okrajové, zastavěné…
Začátek dražby24.8.2022 13:00
Číslo dražby203EX53845/14
Vyvolávací cena166.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za196.667 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů7
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. p.č. 884/26 - trvalý travní porost, v k.ú. Lubná u Poličky, obec Lubná, okres Svitavy, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Lubná, v rovinném terénu…
Začátek dražby24.8.2022 13:00
Číslo dražby203EX18929/20
Vyvolávací cena196.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za260.667 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů9
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 50/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Horní Moštěnice, č.e.…
Začátek dražby24.8.2022 13:00
Číslo dražby203EX28502/10
Vyvolávací cena18.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za26.667 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů9
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 109/90 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 110/67 - orná půda a pozemku p.č. 110/68 -…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.