Budova občanské vybavenosti s pozemky v Plzni

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 EX 03171/15-163
Nejnižší podání 14.500.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-město
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby176 EX 03171/15-163
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

JUDr. Tereza Patočková
telefon: +420 354 415 211, mobil: 739 001 389
tereza.patockova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání14.500.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.750.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota2.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol0317115
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepenou budovu s pozemky, která se nachází v ulici Částkova, v městské části Plzeň – Lobzy. V současné době bylo Úřadem městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odborem stavebně správním a dopravním zahájeno řízení o odstranění stavby – nepovolené stavební úpravy spojené se změnou užívání stavby č.p. 911, která je součástí pozemku parc.č. 2688/12, k.ú. Plzeň. Toto řízení nebylo dosud ukončeno.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Pachtovní právo na pozemky parc. č. 2688/3, parc. č. 2688/12, jehož součástí je stavba č.p. 911, parc. č. 2688/15 a parc. č. 2688/99 zapsáno vše na LV 7638 v k.ú. Plzeň.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Částkova, Plzeň, okres Plzeň-město, kraj Plzeňský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.