Z důvodu omezení doručování listovních zásilek Českou poštou žádáme všechny klienty, aby zasílali veškeré úředně ověřené dokumenty potřebné k registraci elektronicky ve formě autorizované konverze na e-mailovou adresu: info@okdrazby.cz

Soubor je též možno nahrát přímo do systému přes uživatelský účet, anebo zaslat do datové schránky společnosti: uwfqysp.

Veškeré údaje si před odesláním pečlivě zkontrolujte, děkujeme

Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby065 EX 2385/17
OkresOstrava-město
StavVydraženo
Vydraženo za 33.000 Kč
- stavba bez čp/če, garáž, stojící na pozemku parc. č. st. 1184, LV č. 1866zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro…
Číslo dražby065 EX 2941/18
OkresOstrava-město
StavVydraženo
Vydraženo za 19.667 Kč
- pozemek parcelní číslo 638, o výměře 731 m2, druh: trvalý travní porostzapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec…
Číslo dražby137 EX 9369/19/VS
OkresBruntál
StavVydraženo
Vydraženo za 1.000.000 Kč
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a částečným podkrovím pod sedlovou střechou.
Číslo dražby065 EX 843/16
OkresVsetín
StavVydraženo
Vydraženo za 18.667 Kč
- pozemek parcelní číslo 432, o výměře 493 m2, druh: zastavěná plocha a nádvořío součástí je stavba č.p. 39, rod. dům, stojící na pozemku parc. č. 432- pozemek parcelní číslo 433, o výměře 638 m2,…
Číslo dražby065 EX 3433/14
OkresBřeclav
StavVydraženo
Vydraženo za 198.333 Kč
- bytová jednotka, č.p./č. jednotky 804/6, byt. z.,- včetně souvisejícího podílu ve výši 5890/97460 na společných částech domu a pozemků,- vymezeno v:o budova Město, č.p. 804, byt. dům, LV 4450, na…
Číslo dražby065 EX 3544/17
OkresKarviná
StavVydraženo
Vydraženo za 1.270.000 Kč
- pozemek parcelní číslo 1158/3, o výměře 109 m2, druh: zastavěná plocha a nádvořío součástí je stavba č.p. 337, rod. dům, stojící na pozemku parc. č. 1158/3- pozemek parcelní číslo 1158/1, o výměře…
Číslo dražby203EX18180/14
OkresJičín
StavVydraženo
Vydraženo za 221.333 Kč
Draženou nemovitostí je p.č. 233/28 - ovocný sad, vše v k.ú. Sekeřice, obec Sekeřice, okres Jičín, který je situován v zastavěné okrajové části obce a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na…
Číslo dražby203EX42151/16
OkresOstrava-město
StavVydraženo
Vydraženo za 970.667 Kč
Draženou nemovitostí je jednotka č. 1586/2 v budově č.p. 1586, příslušející k části obce Zábřeh, na pozemku p.č. St. 1944, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku…
Číslo dražby203EX7956/13
OkresJihlava
StavVydraženo
Vydraženo za 20.066 Kč
Předmětem dražby je parcela p.č. 1037, která dle zjištění na místě sámem, součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 0,5533 ha. Ohodnocovaný lesní pozemek se nachází…
Číslo dražby065 EX 3837/15
OkresVsetín
StavVydraženo
Vydraženo za 215.000 Kč
- bytová jednotka, č.p./č. jednotky 475/26, byt. z.,- včetně souvisejícího podílu ve výši 732/23249 na společných částech domu a pozemku,- vymezeno v:o budova Valašské Meziříčí, č.p. 475, byt. dům,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace