Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby203EX39230/15-187
Vyvolávací cena333.333 Kč
OkresPelhřimov
StavVydraženo
Vydraženo za582.000 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů38
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Jedná se o přízemní, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod valbovou…
Číslo dražby203EX19778/19
Vyvolávací cena143.333 Kč
OkresPardubice
StavVydraženo
Vydraženo za329.333 Kč
Počet účastníků13
Počet příhozů32
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 661/1 - orná půda, v k.ú. Bílé Vchynice, obec Kladruby nad Labem, okres Pardubice, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné…
Číslo dražby203EX38341/13-181
Vyvolávací cena7.500 Kč
OkresRakovník
StavVydraženo
Vydraženo za21.500 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů18
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 26/2 - ostatní plocha a objektu bez čp/če - jiná st., na pozemku p.č. St. 15/2 (LV 63), vše v k.ú. Řeřichy, obec…
Číslo dražby203EX51985/14
Vyvolávací cena46.667 Kč
OkresKroměříž
StavVydraženo
Vydraženo za98.667 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů27
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/9 přízemního, zděného, nepodsklepeného objektu bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný…
Číslo dražby162 EX 165/14 - 64
Vyvolávací cena7.333 Kč
OkresOstrava-město
StavVydraženo
Vydraženo za39.333 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů18
Jedná se o dražbu pozemku ,dle zjištění soudního znalce byla původní stavba garáže zcela odstraněna. Obec Ostrava k.ú. Přívoz
Číslo dražby081 EX 07230 / 13 - 328
Vyvolávací cena53.900 Kč
OkresUherské Hradiště
StavVydraženo
Vydraženo za198.111 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů50
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 83 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Bzová, č.p. 4, rod. dům …
Číslo dražby137 EX 12446/21 - MB
Vyvolávací cena73.333 Kč
OkresBrno-město
StavVydraženo
Vydraženo za685.000 Kč
Počet účastníků53
Počet příhozů75
Jedná se o řadovou vnitřní garáž s plochou střechou. Stavebně konstrukční charakteristika: Objekt je betonový prefabrikovaný, fasáda je s nátěrem. Střecha je plochá, krytina je lepenková, klempířské…
Číslo dražby204 EX 7816/19-336
Vyvolávací cena277.400 Kč
OkresVsetín
StavVydraženo
Vydraženo za522.400 Kč
Počet účastníků20
Počet příhozů136
Předmětem dražby je rodinný dům s pozemky v obci Kladeruby, okres Vsetín. Předmětná nemovitá věc se nachází v centru obce v bezprostřední blízkosti kostela sv. Cyrila a Metoděje. Necelých 50 metrů od…
Číslo dražby122 EXD 6/22-8
Vyvolávací cena1.733.333 Kč
OkresPlzeň-sever
StavVydraženo
Vydraženo za1.733.333 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Dražené garáže jsou přízemní, mají jedno nadzemní podlaží, bez podzemního podlaží a nemají zřejmě podsklepení. Objekt byl postaven odhadem v roce 1970. Na pozemku parc. č. 827/6 se nachází celkem tři…
Číslo dražby203EX26433/20
Vyvolávací cena10.667 Kč
OkresProstějov
StavVydraženo
Vydraženo za10.667 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 1/2 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Těšice u Nezamyslic, obec Nezamyslice,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.