Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby203EX37887/16
Vyvolávací cena35.333 Kč
OkresŠumperk
StavVydraženo
Vydraženo za39.333 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů3
Draženými nemovitostmi jsou:1) Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 126/11088 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 91/2 - zastavěná plocha anádvoří, jehož součástí je stavba: Olšany, č.p…
Číslo dražby203EX2214/18-250
Vyvolávací cena21.000 Kč
OkresLiberec
StavVydraženo
Vydraženo za31.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů11
Draženou nemovitostí jsou pozemky p.č. 664 - zahrada a pozemku p.č. 1838 - ostatní plocha, vše v k.ú. Andělka, obec Višňová, okres Liberec, které jsou situovány v severozápadní části katastrálního…
Číslo dražby137 EX 7375/18/EK
Vyvolávací cena14.000 Kč
OkresBeroun
StavVydraženo
Vydraženo za14.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů1
Zahrada Vráž, okr. Beroun
Číslo dražby203EX33792/19
Vyvolávací cena9.713 Kč
OkresVsetín
StavVydraženo
Vydraženo za26.713 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů34
Draženou nemovitostí je:1) Nemovité věci evidované na LV č. 1876, k.ú. Prostřední Bečva - Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 101/121356 k nemovitým věcem sestávající z…
Číslo dražby203EX25072/16
Vyvolávací cena26.667 Kč
OkresOlomouc
StavVydraženo
Vydraženo za26.667 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 7/54. Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva pod valbovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru…
Číslo dražby030 EX 1261/15-197
Vyvolávací cena37.656 Kč
OkresZlín
StavVydraženo
Vydraženo za39.656 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů3
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Pozemky se nacházejí 900 - 1100 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Vlachovice. Jedná se o soubor…
Číslo dražby095EX1937/13-272
Vyvolávací cena178.000 Kč
OkresSvitavy
StavVydraženo
Vydraženo za570.000 Kč
Počet účastníků15
Počet příhozů40
Pozemek parc.č. St. 31 o výměře 1216 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc.č. 119/1 o výměře 2488 m2 (zahrada) a stavba č.p. 54 (objekt bydlení, část obce Sklené), v katastru nemovitostí…
Číslo dražby203EX478/20
Vyvolávací cena440.000 Kč
OkresBlansko
StavVydraženo
Vydraženo za970.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů34
Draženou nemovitostí je: pozemek p.č. 88/1 - zahrada, pozemek p.č. 88/3 - zahrada a pozemek p.č. 1586/24 - vodní plocha, vše v k.ú. Sebranice u Boskovic, obec Sebranice, okres Blansko. Pozemky p.č.…
Číslo dražby203EX31605/19
Vyvolávací cena440.000 Kč
OkresZnojmo
StavVydraženo
Vydraženo za770.000 Kč
Počet účastníků12
Počet příhozů28
Draženou nemovitostí je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do…
Číslo dražby121 EX 4978/19-171
Vyvolávací cena2.087.250 Kč
OkresNáchod
StavVydraženo
Vydraženo za2.644.250 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů214
Pozemky parcelní číslo 1463 a 1464 v katastrálním území a obci Česká Skalice, okres NáchodPředmětem ocenění je pozemek z části zastavěný stavbou č.p. 394 a nezastavěná parcela číslo 1464, která tvoří…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace