Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby204 EX 9649/19-722
Vyvolávací cena22.800 Kč
OkresProstějov
StavVydraženo
Vydraženo za104.800 Kč
Počet účastníků27
Počet příhozů29
Předmětem dražby je pozemek v obci Nezamyslice, okres Prostějov, Olomoucký kraj. Pozemek je v katastru nemovitostí zapsaný jako orná půda, nicméně podle provedeného místního šetření se jedná o…
Číslo dražby225 EX 3704/19-12
Vyvolávací cena1.060.000 Kč
OkresPřerov
StavVydraženo
Vydraženo za2.150.000 Kč
Počet účastníků29
Počet příhozů84
1) spoluvlastnický podíl povinného, ve výši 5058/122320 na nemovitých věcechzapsaných na listu vlastnictví č. 7443 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci - Katastrálního…
Číslo dražby203EX8541/19-133
Vyvolávací cena925.000 Kč
OkresStrakonice
StavVydraženo
Vydraženo za1.230.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů16
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděný, podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou pálenou a…
Číslo dražby137 EX 9561/23-MB
Vyvolávací cena8.400.000 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za8.400.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1026/6 v budově č.p. 1026, příslušející k části obce Nové Město, na pozemku p.č. 210 o výměře 920 m2 , včetně spoluvlastnického podílu ke společným…
Číslo dražby137 EX 5798/23-MB
Vyvolávací cena7.096.667 Kč
OkresPraha-východ
StavVydraženo
Vydraženo za7.900.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů17
Jedná se o dražbu nemovité věci - mezonetové jednotky č. 510/201, v budově č.p. 510, příslušející k části obce Odolena Voda, na pozemku p.č. St. 2/12, včetně spoluvlastnického podílu ke společným…
Číslo dražby099 EX 1597/14-226
Vyvolávací cena3.480.000 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za3.480.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů1
Jedná se o řadový, rohový, bytový dům zděné konstrukce s jedním číslem popisným. Budova má 5 nadzemních podlaží a podkroví, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a…
Číslo dražby091 EX 03753/21-078
Vyvolávací cena1.156.800 Kč
OkresLouny
StavVydraženo
Vydraženo za1.675.000 Kč
Počet účastníků23
Počet příhozů79
Předražek do9.5.2024
Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se šesti vchody a šesti čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 5 nadzemních podlaží, kde se…
Číslo dražby091 EX 06412/19-120
Vyvolávací cena90.000 Kč
OkresZnojmo
StavVydraženo
Vydraženo za107.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů6
Předražek do30.4.2024
Oceňovaný pozemek se nachází na severním okraji zastavěné části obce Vysočany. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o…
Číslo dražby091 EX 13894/21-056
Vyvolávací cena10.000 Kč
OkresSokolov
StavVydraženo
Vydraženo za264.123 Kč
Počet účastníků15
Počet příhozů98
Předražek do2.5.2024
Oceňovaný pozemek se nachází cca 300 m severovýchodně od okraje zastavěné části města Březová. Jedná se o pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a…
Číslo dražby203EXD4/24-8
Vyvolávací cena925.000 Kč
OkresStrakonice
StavVydraženo
Vydraženo za1.170.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů14
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 přízemního, pravděpodobně zděného, podsklepeného rodinného domu bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.