Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby189 DDR 06/22-08
Vyvolávací cena1.500.000 Kč
OkresLiberec
StavVydraženo
Vydraženo za1.500.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu spol. podílu 1/2 RD zapsáno na LV č. 329 pro katastrální území Všelibice, obec Všelibice, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj.
Číslo dražby189 EX 210/21-32
Vyvolávací cena3.600.000 Kč
OkresUherské Hradiště
StavVydraženo
Vydraženo za5.560.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů70
Jedná se o dražbu RD v obci Mistřice, místní odloučené části Javorovec. Jedná se o samostatně stojící dům, který je jednopodlažní, částečně podsklepený, zastřešený sedlovou střechou s využívaným…
Číslo dražby150 EX 342/18-190
Vyvolávací cena2.303.947 Kč
OkresJeseník
StavVydraženo
Vydraženo za2.323.947 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů3
Rodinný dům v obci Písečná, okr. Jesenik.
Číslo dražby137 EX 25274/14- MB
Vyvolávací cena100.000 Kč
OkresBrno-venkov
StavVydraženo
Vydraženo za100.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Jedná se o samostatně stojící rekreační objekt pravidelného půdorysného tvaru, s jedním nadzemnímpodlažím a půdou pod sedlovou střechou.Stavebně konstrukční charakteristika:Základové konstrukce jsou…
Číslo dražby137 EX 4521/21-MB
Vyvolávací cena243.333 Kč
OkresČeská Lípa
StavVydraženo
Vydraženo za243.333 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - jednotkyč. 165/3 v budově č.p. 165, příslušející k části obce Prácheň, na pozemku p.č. St. 16,…
Číslo dražby091 EX 1736/18-072
Vyvolávací cena480.000 Kč
OkresKladno
StavVydraženo
Vydraženo za985.000 Kč
Počet účastníků22
Počet příhozů58
Předražek do18.7.2022
Draženou nemovitou věcí je samostatně stojící, přízemní rodinná rekreace s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně -…
Číslo dražby122 EX 400/21-29
Vyvolávací cena170.000 Kč
OkresPřerov
StavVydraženo
Vydraženo za190.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů17
Předmětem dražby dle skutečného stavu je stavba techn. vybavenosti / malé vodní elektrárny /, postavené na pozemku jiného vlastníka p.č. 59, to vše v okrajové části k.ú. Lýsky na ul. U mlýna viz.…
Číslo dražby122 EX 402/21-46
Vyvolávací cena1.820.667 Kč
OkresPlzeň-sever
StavVydraženo
Vydraženo za2.980.000 Kč
Počet účastníků12
Počet příhozů67
Dražený rodinný dům byl postaven jako objekt, který je součástí dvojdomku a má jedno nadzemní podlaží. Dům je nejspíše pouze částečně podsklepený, v části se nachází půda a je zde nejspíše vybudováno…
Číslo dražby091 EX 14149/14-072
Vyvolávací cena34.000 Kč
OkresJihlava
StavVydraženo
Vydraženo za74.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů35
Předražek do18.7.2022
nařizuje se dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na nemovité věci, zapsané na LV 1178, k.ú. Polná, okr. Jihlava o celkové rozloze 9567 m2.
Číslo dražby137 EX 5779/17-KH
Vyvolávací cena16.667 Kč
OkresTrutnov
StavVydraženo
Vydraženo za45.667 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů26
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 431/3 - ostatní plocha a pozemku p.č. 482/5 - ostatní plocha, vše v k.ú. Malé Svatoňovice, obec Malé…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.