Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby203EX17736/16
Vyvolávací cena146.667 Kč
OkresLitoměřice
StavVydraženo
Vydraženo za151.667 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů2
Draženou nemovitostí je idální spoluvlatnický podíl ve výši 1/8 na přízemním rodinném domě ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a taškou betonovou. Objekt je situovaný do…
Číslo dražby203EX21580/18-72
Vyvolávací cena120.000 Kč
OkresKutná Hora
StavVydraženo
Vydraženo za120.000 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je: pozemek p.č. 9/1 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 9/2 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 9/4 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 11/1 - trvalý travní porost, pozemek p…
Číslo dražby203EX7607/20
Vyvolávací cena2.906.667 Kč
OkresNový Jičín
StavVydraženo
Vydraženo za2.906.667 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1137/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. 1137/2), pozemku p.č.…
Číslo dražby137 EX 00698/20-MB
Vyvolávací cena16.667 Kč
OkresOstrava-město
StavVydraženo
Vydraženo za65.000 Kč
Počet účastníků29
Počet příhozů30
Garáž v Ostravě - Přívoze, okr. Ostrava - město
Číslo dražby203EX13419/19-72
Vyvolávací cena310.000 Kč
OkresHodonín
StavVydraženo
Vydraženo za1.280.000 Kč
Počet účastníků48
Počet příhozů45
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 1202/91 - orná půda, v k.ú. Čeložnice, obec Čeložnice, okres Hodonín, který je situován v okrajové, zastavitelné části obce Čeložnice. Pozemek je situovaný v…
Číslo dražby203EX34390/15
Vyvolávací cena124.800 Kč
OkresBruntál
StavVydraženo
Vydraženo za152.800 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů8
Draženy jsou ideální spoluvlastnické podíly viz dražební vyhláška.I) Rodinný dům č.p. 203 s příslušenstvím a pozemkyJedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého…
Číslo dražby203EX12798/20
Vyvolávací cena406.667 Kč
OkresTeplice
StavVydraženo
Vydraženo za760.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů32
Draženou nemovitostí je přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce…
Číslo dražby147 EX 6/13-160
Vyvolávací cena263.133 Kč
OkresRokycany
StavVydraženo
Vydraženo za323.133 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů7
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1289/5000 k rodinnému domu č.p. 118 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 164/1, parc. č. 245, 334/35, 357/9, 357/15 a 827/10 v kat.…
Číslo dražby147 EX 6/13-161
Vyvolávací cena71.400 Kč
OkresRokycany
StavVydraženo
Vydraženo za114.400 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů26
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1289/5000 pozemky parc. č. 245, 334/35 a 827/10 jsou oceněny samostatně, jsou mírně svažité a jsou zemědělsky obhospodařované
Číslo dražby203EXD39/2020-5
Vyvolávací cena7.000 Kč
OkresUherské Hradiště
StavVydraženo
Vydraženo za133.000 Kč
Počet účastníků34
Počet příhozů75
Draženou nemovitostí jsou pozemky p.č. 2827 a p.č. 2828, k.ú. Břestek. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, ve skutečnosti jsou využívány jako záhumenek, nacházející se na…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace