Aktuality a články

Statistiky za minulý rok 27.01.2024

...aneb jak se nám v roce 2023 d(r)ařilo. Dle údajů zveřejněných na centrální adrese:

https://www.postaonline.cz/cadrvd/cadr07002.do?dispatch=vyhledej&typDrazebnika=1&nn=&rok=2023&datumOd=01.01&datumDo=31.12

se v pořadí dražebníků hodnoceného dle celkového finančního objemu dosaženého vydražením majetku umístil na krásném 4. místě. Celkem naše dražební společnost OK dražebník a.s. vydražila majetek za 117 025 115 Kč. A to ve statistice nejsou započteny aukce!

Co se celkového objemu draženého majetku na stránkách OK dražby týče, dohromady na našem portálu v roce 2023 proběhlo 7328 (oproti loňským 4404) dražeb a aukcí za 1 772 642 825 Kč!

Celkově na našem portálu proběhlo za dobu své existence přes 65.000 dražeb a aukcí a zejména díky široké dražební základně, která čítá na 55.000 aktivních dražitelů, se úspěšnost dražeb drží kolem 85% již v prvním kole.

Děkujeme tímto všem klientům za jejich přízeň a věříme, že důvěru, kterou do nás vkládají, nezklameme!

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.