Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby225 EX 3704/19-12
Vyvolávací cena1.060.000 Kč
OkresPřerov
StavVydraženo
Vydraženo za2.150.000 Kč
Počet účastníků29
Počet příhozů84
1) spoluvlastnický podíl povinného, ve výši 5058/122320 na nemovitých věcechzapsaných na listu vlastnictví č. 7443 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci - Katastrálního…
Číslo dražby203EX8541/19-133
Vyvolávací cena925.000 Kč
OkresStrakonice
StavVydraženo
Vydraženo za1.230.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů16
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděný, podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou pálenou a…
Číslo dražby137 EX 18900/21- MB1
Vyvolávací cena166.000 Kč
OkresJeseník
StavVydraženo
Vydraženo za166.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Předmětem dražby je rodinný dům (id. 1/12) situovaný v obci Javorník, v katastrálním území Horní Hoštice, které se nachází v oddělené severozápadní části, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům…
Číslo dražby203EX32300/14-41
Vyvolávací cena28.667 Kč
OkresJeseník
StavVydraženo
Vydraženo za28.667 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 přízemního objektu rodinné rekreace ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou a pultovou střechou krytou plechovou…
Číslo dražby137 EX 9561/23-MB
Vyvolávací cena8.400.000 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za8.400.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1026/6 v budově č.p. 1026, příslušející k části obce Nové Město, na pozemku p.č. 210 o výměře 920 m2 , včetně spoluvlastnického podílu ke společným…
Číslo dražby137 EX 5798/23-MB
Vyvolávací cena7.096.667 Kč
OkresPraha-východ
StavVydraženo
Vydraženo za7.900.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů17
Jedná se o dražbu nemovité věci - mezonetové jednotky č. 510/201, v budově č.p. 510, příslušející k části obce Odolena Voda, na pozemku p.č. St. 2/12, včetně spoluvlastnického podílu ke společným…
Číslo dražby099 DD 5060/23-6
Vyvolávací cena686.667 Kč
OkresCheb
StavVydraženo
Vydraženo za686.667 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Druhá polovina bytu bude dražena samostatnou dražbou konanou dne 9.4.2024 v 11.00 h (099 EX 3741/23-47) prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz Termín prohlídky je…
Číslo dražby203EX32300/14-40
Vyvolávací cena170.000 Kč
OkresŠumperk
StavVydraženo
Vydraženo za266.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů17
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 přízemního, pravděpodobně zděného, nepodsklepeného rodinného domu bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými…
Číslo dražby203EX8934/22
Vyvolávací cena277.333 Kč
OkresPardubice
StavVydraženo
Vydraženo za434.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů18
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl zděného, podsklepeného rodinného domu s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do…
Číslo dražby203EXD4/24-8
Vyvolávací cena925.000 Kč
OkresStrakonice
StavVydraženo
Vydraženo za1.170.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů14
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 přízemního, pravděpodobně zděného, podsklepeného rodinného domu bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.