Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby074 EX 06763/19-057
Vyvolávací cena166.000 Kč
OkresBrno-město
StavVydraženo
Vydraženo za328.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů20
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/12 na bytové jednotce 2+1 v samostatně stojícím bytovém domě zděné konstrukce. V budově není výtah. K bytu patří balkon. Příslušenství věcí nemovitých, kterých se…
Číslo dražby099 DD 1117/23
Vyvolávací cena4.637.000 Kč
OkresČeské Budějovice
StavVydraženo
Vydraženo za6.037.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů71
RD Hlincová Hora čp. 123 je součástí pozemku parcelní číslo St. 292 o výměře 116 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Rovněž bude dražen pozemek parcelní číslo 1451/26 o výměře 431 m2, v katastru…
Číslo dražby223EX 3127/17-32
Vyvolávací cena52.000 Kč
OkresKladno
StavVydraženo
Vydraženo za54.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů3
Jedná se o řadový, koncový rodinný dům, přízemní, nepodsklepený, bez podkrovírodinný dům byl postaven cca před 90-95 lety (doklady se nedochovaly...)Obvodové zdivo je kamenné (opuka) o tl.cca 60-70…
Číslo dražby091 EX 227/14-067
Vyvolávací cena3.734 Kč
OkresProstějov
StavVydraženo
Vydraženo za13.734 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů11
pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části obce Horní Štěpánov. Jedná se o sousedící travnaté pozemky dohromady tvořící lichoběžníkový tvar. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada…
Číslo dražby091 EX 1927/22-046
Vyvolávací cena25.334 Kč
OkresPísek
StavVydraženo
Vydraženo za67.334 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů22
pozemky se nacházejí cca 450 m severozápadně a cca 600 m severně od okraje zastavěné části obce Ratiboř v místní části Ratibořec. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných…
Číslo dražby091 EX 10311/21-041
Vyvolávací cena22.000 Kč
OkresHodonín
StavVydraženo
Vydraženo za22.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
pozemek se nachází v jižní zastavěné části obce Lužice. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 71 m2. Pozemek je ze tří stran…
Číslo dražby091 EX 12609/15-123
Vyvolávací cena36.000 Kč
OkresČeská Lípa
StavVydraženo
Vydraženo za68.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů13
Předražek do8.6.2023
pozemky se nacházejí cca v širším centru zastavěné části města Česká Lípa. Jedná se o sousedící pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a zahrada o…
Číslo dražby091 EX 2438/14-157
Vyvolávací cena74.334 Kč
OkresČeská Lípa
StavVydraženo
Vydraženo za74.334 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Jedná se o řadový, krajní, nepodsklepený, patrový rodinný dům č.p. 27 Svojkov. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně technický stav je…
Číslo dražby203EX27482/22
Vyvolávací cena305.333 Kč
OkresUherské Hradiště
StavVydraženo
Vydraženo za558.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů32
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 152 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 535/1 - orná půda, pozemku p.č. 657 -…
Číslo dražby121 EX 7163/15-71
Vyvolávací cena666.667 Kč
OkresPříbram
StavVydraženo
Vydraženo za695.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů5
Oceňovaný objekt sestává z téměř rovinného stavebního pozemku, jehož součástí je stavba níže popsaného rodinného domu s navazující hospodářskou částí s přestavkem na pozemek ostatní plochy, dále z…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.