Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby129 EX 10004/22-71
Vyvolávací cena2.200.000 Kč
OkresTřebíč
StavVydraženo
Vydraženo za2.363.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů33
Předražek do7.2.2023
Byt se nachází v bytovém domě při ulici Myslbekova č. or. 7. Jedná se o bytový dům se dvěma vchody na jednom čísle popisném. Bytový dům leží v souboru celkem šesti bytových domů. Dům obdélníkového…
Číslo dražby156 EX 2830/14-221
Vyvolávací cena1.340.667 Kč
OkresJablonec nad Nisou
StavVydraženo
Vydraženo za3.200.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů112
- parcela St. 431 o výměře 616 m2 - zastavěná plocha a nádvoříSoučástí je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 364, bydleníStavba stojí na pozemku p.č.: St. 431- parcela St. 708 o výměře 39 m2 - zastavěná…
Číslo dražby156 EX 4062/13-131
Vyvolávací cena31.334 Kč
OkresKolín
StavVydraženo
Vydraženo za33.334 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů4
ideální podíl o velikosti 1/6- parcela č. 57/1 o výměře 5762 m2 - orná půdazapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálnípracoviště Kolín, pro obec…
Číslo dražby156 EX 2602/14-117
Vyvolávací cena8.000 Kč
OkresPardubice
StavVydraženo
Vydraženo za14.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů6
ideální podíl o velikosti 19/960- parcela č. 415/2 o výměře 17874 m2 – lesní pozemekzapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálnípracoviště Pardubice,…
Číslo dražby225 EX 1180/19
Vyvolávací cena438.000 Kč
OkresOstrava-město
StavVydraženo
Vydraženo za670.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů23
spoluvlastnický podíl povinné, ve výši 1796/102163 na nemovitých věcechzapsaných na listu vlastnictví č. 6037 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě - Katastrálního…
Číslo dražby091 EX 15020/14-103
Vyvolávací cena10.500 Kč
OkresKutná Hora
StavVydraženo
Vydraženo za67.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů74
Předražek do15.2.2023
Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je…
Číslo dražby091 EX 11992/21-061
Vyvolávací cena4.180.667 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za4.720.000 Kč
Počet účastníků15
Počet příhozů39
Předražek do15.2.2023
Byt je umístěn v typovém panelovém bytovém domě. Počet nadzemníchpodlaží domu je 12 a má 1 podzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudovanéobytné podkroví. Základy má železobetonové izolované,…
Číslo dražby203EX10400/22
Vyvolávací cena17.447 Kč
OkresFrýdek-Místek
StavVydraženo
Vydraženo za17.447 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k pozemku p.č. St. 351 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. used (stavba stojí na pozemku p.č. St. 351)) a…
Číslo dražby203EX605/17
Vyvolávací cena112.000 Kč
OkresOstrava-město
StavVydraženo
Vydraženo za272.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů33
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1501/4 - orná půda a pozemku p.č. 1503/4 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Velká Polom,…
Číslo dražby137 EX 11550/22-MB
Vyvolávací cena86.667 Kč
OkresVyškov
StavVydraženo
Vydraženo za138.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů26
Popis rodinného domu č.p. 162Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům, pravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobně nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím pod sedlovou střechouStavebně konstrukční…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.