Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby091 EX 00735/23-047
Vyvolávací cena14.000 Kč
OkresSemily
StavVydraženo
Vydraženo za14.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Předražek do15.12.2023
Oceňovaný pozemek se nachází cca 1,4 km severně od okraje zastavěné části obce Rváčov. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní…
Číslo dražby203EX9248/23
Vyvolávací cena31.500 Kč
OkresHodonín
StavVydraženo
Vydraženo za65.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů25
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/112, zděného, podsklepeného rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími bezvyužitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou…
Číslo dražby225 EX 500/13-1
Vyvolávací cena1.138.000 Kč
OkresHradec Králové
StavVydraženo
Vydraženo za1.560.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů19
nemovitá věc ve společném jmění manželů s paní Irmou Žabkovou- Pozemek, parcela 882/10 o výměře 2949m², ovocný sadzapsaná na listu vlastnictví č. 2120 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj…
Číslo dražby203EXD49/23
Vyvolávací cena3.000.000 Kč
OkresKutná Hora
StavVydraženo
Vydraženo za3.000.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
LV č.10569:Jde o levou část dvojdomu. Je zděná, nepodsklepená, se dvěma nadzemními podlažími. Střecha je sklonitá s krytinou z osinkocementových šablon, bleskosvod je instalován, klempířské prvky…
Číslo dražby176 EX 04697/13-164
Vyvolávací cena246.667 Kč
OkresÚstí nad Labem
StavVydraženo
Vydraženo za261.667 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů4
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti 6/10 na řadovém, plně podsklepeném bytovém domě se třemi nadzemními podlažími v k.ú. Předlice, č.p. 131, obec Ústí nad Labem. Dům je prázdný. K…
Číslo dražby091 EX 02987/19-085
Vyvolávací cena20.000 Kč
OkresPraha-západ
StavVydraženo
Vydraženo za26.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů7
Oceňovaný pozemek se nachází cca 1,3 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Bojanovice. Jedná se o lesní pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako lesní…
Číslo dražby203EXD41/2022-17
Vyvolávací cena447.732 Kč
OkresTábor
StavVydraženo
Vydraženo za447.732 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 11/12 rodinného domu bez čp/če. Dům je postaven samostatně na hranici pozemku. Jihovýchodní průčelí vymezuje místní zpevněnou cestu.…
Číslo dražby030 EX 4861/22-55
Vyvolávací cena1.100.000 Kč
OkresMost
StavVydraženo
Vydraženo za1.307.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů83
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na…
Číslo dražby203EX13266/21
Vyvolávací cena136.667 Kč
OkresMost
StavVydraženo
Vydraženo za196.667 Kč
Počet účastníků13
Počet příhozů13
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 nemovité věci - jednotkyč. 3097/59 v budově č.p. 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106,3107, 3108, 3109,…
Číslo dražby091 EX 07291/22-063
Vyvolávací cena190.000 Kč
OkresHodonín
StavVydraženo
Vydraženo za315.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů26
Předražek do12.12.2023
Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně -…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.