Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby129 EX 922/22-97
Vyvolávací cena4.676.000 Kč
OkresChrudim
StavVydraženo
Vydraženo za4.676.000 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Předražek do8.4.2023
Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům, který je podsklepený. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu je zateplená, na některých…
Číslo dražby129 EX 385/21-267
Vyvolávací cena4.214.800 Kč
OkresPardubice
StavVydraženo
Vydraženo za9.016.600 Kč
Počet účastníků15
Počet příhozů34
Předražek do1.4.2023
Obec Starý Mateřov leží nedaleko krajského města Pardubice ve východních Čechách v nadmořské výšce 229 m. První písemnou zmínku o vsi nalezneme v darovací smlouvě z roku 1227, kdy byla majetníkem…
Číslo dražby099 EX 3284/14-108
Vyvolávací cena48.500 Kč
OkresPraha-západ
StavVydraženo
Vydraženo za48.500 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
ideální podíl o velikosti 17100/1462192:- parcela č. 214/1 o výměře 2254 m2 - trvalý travní porost- parcela č. 214/11 o výměře 381 m2 - trvalý travní porost- parcela č. 214/13 o výměře 620 m2 -…
Číslo dražby099 EX 3772/08-77
Vyvolávací cena100.000 Kč
OkresKarlovy Vary
StavVydraženo
Vydraženo za100.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Podíi o velikosti ideální 1/8 na bytové jednotce 2+1 v bytovém domě č.p. 46, č. bytu 5.Více ve znaleckém posudku.
Číslo dražby091 EX 5220/22-039
Vyvolávací cena130.000 Kč
OkresProstějov
StavVydraženo
Vydraženo za184.000 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů19
Jedná se o řadový, vnitřní, patrový, nepodsklepený rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav…
Číslo dražby091 EX 13983/14-195
Vyvolávací cena28.800 Kč
OkresSokolov
StavVydraženo
Vydraženo za72.100 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů18
Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž bez čp/če. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně - technický stav odpovídá zanedbané…
Číslo dražby091 EX 1352/20-222
Vyvolávací cena30.000 Kč
OkresHodonín
StavVydraženo
Vydraženo za70.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů21
Pozemky se nacházejí cca 1,3 km severozápadně, cca 600 m severně a cca 500 m východně od okraje zastavěné části obce Věteřov. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků tvar úzkých pásů. V…
Číslo dražby203EX38775/18
Vyvolávací cena50.667 Kč
OkresPlzeň-sever
StavVydraženo
Vydraženo za50.667 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 přízemního, zděného, nepodsklepeného objektu pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný v zastavěné,…
Číslo dražby203EX4288/22-90
Vyvolávací cena845.000 Kč
OkresTřebíč
StavVydraženo
Vydraženo za845.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do půdorysného tvaru…
Číslo dražby121 EX 9327/13-83
Vyvolávací cena515.334 Kč
OkresČeská Lípa
StavVydraženo
Vydraženo za550.334 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů18
Id. 1/2 : Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví 23, tedy stavební parcela 186 s objektem bydlení čp. 5 a dvě pozemkové parcely – ppč. 185, která je v katastru nemovitostí…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.