Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby176 EX 02671/15-095
Vyvolávací cena17.667 Kč
OkresDěčín
StavVydraženo
Vydraženo za37.667 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů10
Jedná se o dražbu podílového vlastnictví velikosti 1/6 na části velké zelené plochy pod osadou Karlovka, obec Velká Bukovina.
Číslo dražby121 EX 9548/13-105
Vyvolávací cena472.500 Kč
OkresKlatovy
StavVydraženo
Vydraženo za732.500 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů25
Přízemní nepodsklepený rodinný dům č.p. 20, bez využitého podkroví a sedlovou střechou, je situován ve východní okrajové části intravilánu části obce Přetín, na zastavěné ploše číslo parcelní 28.…
Číslo dražby203EX8083/19-55
Vyvolávací cena6.440.000 Kč
OkresLiberec
StavVydraženo
Vydraženo za6.440.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je přízemní, dřevěný roubený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v odlehlé…
Číslo dražby203ExD15/20-6
Vyvolávací cena158.000 Kč
OkresJindřichův Hradec
StavVydraženo
Vydraženo za242.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů11
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na přízemním domě. Dům je umístěn v západní části pozemku. V uliční čáře je rozpadlý plot. Drátěnými vraty je vstup do dvora. K…
Číslo dražby203EX5595/20
Vyvolávací cena546.667 Kč
OkresZnojmo
StavVydraženo
Vydraženo za546.667 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů1
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v…
Číslo dražby203EX25230/17
Vyvolávací cena20.000 Kč
OkresCheb
StavVydraženo
Vydraženo za58.000 Kč
Počet účastníků17
Počet příhozů16
Draženou nemovitostí je přízemní, zděná, nepodsklepená garáž pod mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Skalná, v řadové zástavbě…
Číslo dražby203EX5183/15
Vyvolávací cena446.667 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za680.667 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů21
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovité věci - jednotky č. 451/19 v budově č.p. 451, příslušející k části obce Troja, na pozemku p.č. 1083/5, včetně…
Číslo dražby203EX37700/13
Vyvolávací cena90.000 Kč
OkresLouny
StavVydraženo
Vydraženo za250.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů40
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. pozemku p.č. 30/2 - orná půda, vše v k.ú. Pnětluky, obec Pnětluky, okres Louny, který je situován v okrajové zastavěné části obce Pnětluky.…
Číslo dražby203EX25368/16-149
Vyvolávací cena43.200 Kč
OkresRakovník
StavVydraženo
Vydraženo za53.200 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů6
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 469/5 - orná půda a pozemku p.č. 478/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Pochvalov, obec Pochvalov, okres…
Číslo dražby169EX 2188/17-155
Vyvolávací cena88.854 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za88.854 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu podílu 2/12 pozemku parcelní číslo 12/4, o výměře 2080 m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace