Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby137 EX 10386/22-MB2
Vyvolávací cena700.000 Kč
OkresJihlava
StavVydraženo
Vydraženo za710.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů2
Předmětem ocenění je rodinný dům (id. 1/2) situovaný v městyse Mrákotín, v jeho východní zastavěné části při místní zpevněné komunikaci, nedaleko centrální části městyse. Rodinný dům je umístěn v…
Číslo dražby225 EX 470/22-1
Vyvolávací cena154.000 Kč
OkresFrýdek-Místek
StavVydraženo
Vydraženo za1.034.000 Kč
Počet účastníků12
Počet příhozů89
- Pozemek, parcela 136/10 o výměře 2442m², orná půdazapsané na listu vlastnictví č. 106 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Kaňovice, kat.…
Číslo dražby074 EX 00769/19-086
Vyvolávací cena1.326.000 Kč
OkresDěčín
StavVydraženo
Vydraženo za1.326.000 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu samostatně stojícího, přízemního, podsklepeného RD s podkrovím a o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 985/11, na kterém stojí rodinný dům č.p. 2625. A…
Číslo dražby203EX28380/18-212
Vyvolávací cena1.020.000 Kč
OkresChomutov
StavVydraženo
Vydraženo za1.430.000 Kč
Počet účastníků17
Počet příhozů41
Draženou nemovitostí je jednotka č. 1288/5 v budově č.p. 1286, 1287, 1288, příslušející k části obce Kadaň, na pozemcích p.č. 1895, p.č. 1896 a p.č. 1897, včetně spoluvlastnického podílu ke společným…
Číslo dražby177 EX 198/21-116
Vyvolávací cena566.667 Kč
OkresZnojmo
StavVydraženo
Vydraženo za566.667 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu RD k demolici. Hlavní stavba je natolik zničená, že po celém půdorysu z podlah vyrůstají náletové stromy a keře. V severním rohu pozemku st. 53 stojí stodola, která je rovněž vhodná…
Číslo dražby074 EX 03604/21-122
Vyvolávací cena533.333 Kč
OkresCheb
StavVydraženo
Vydraženo za1.905.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů56
Jedná se o dražbu staršího průmyslového objektu opravárenské dílny. Budova je zděná, nepodsklepená, přízemní. Je bez napojení na inženýrské sítě je zde pouze elektropřípojka. Příslušenství věcí…
Číslo dražby203EX3915/23
Vyvolávací cena160.000 Kč
OkresPlzeň-jih
StavVydraženo
Vydraženo za303.303 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů18
Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné,…
Číslo dražby189 EX 762/23-31
Vyvolávací cena6.075.147 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za6.425.147 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů8
Jedná se o dražbu. A) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 ve vlastnictví povinného 1/ Martin Jiráček + spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 ve vlastnictví povinného 2/ Renáta Jiráčková…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.