Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby203EX43362/15
Vyvolávací cena1.090.000 Kč
OkresKarlovy Vary
StavVydraženo
Vydraženo za1.194.000 Kč
Počet účastníků16
Počet příhozů9
Draženou nemovitostí je jednotka č. 795/17 v budově č.p. 795, příslušející k části obce Rybáře, na pozemku p.č. 1146, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům p.č…
Číslo dražby203EX9718/21
Vyvolávací cena26.980 Kč
OkresJičín
StavVydraženo
Vydraženo za53.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů26
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku p.č. 1174/16.203EX9718/21 www.eujicha.cz
Číslo dražby203EX1789/21
Vyvolávací cena46.900 Kč
OkresVsetín
StavVydraženo
Vydraženo za76.900 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů11
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 36/1800 na pozemcích p.č. 1455, 1430, 1412/2, 1410.1408, 1401/1, 1177/1, 1165, 1162 v k.ú. Lačnov, okr. Vsetín LV 587Více informací naleznete ve…
Číslo dražby203EX29707/21-60
Vyvolávací cena3.306.667 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za3.826.667 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů27
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 přízemního, nepodsklepeného rodinného domu ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou.…
Číslo dražby203EX23651/22
Vyvolávací cena1.860.000 Kč
OkresJičín
StavVydraženo
Vydraženo za2.403.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů40
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v odlehlé části města Sobotka…
Číslo dražby203EX16359/22
Vyvolávací cena1.656.667 Kč
OkresPřerov
StavVydraženo
Vydraženo za2.007.667 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů28
Předmětem dražby jsou členská práva a povinnosti člena Stavebního bytového družstva Přerov, Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov I-Město, IČO: 00053236, s právem užívání družstevního bytu č. 10 v…
Číslo dražby150 EX 342/18-263
Vyvolávací cena38.647 Kč
OkresJeseník
StavVydraženo
Vydraženo za48.647 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů3
nemovitá věc se nachází v okrese Jeseník, v obci Písečná, části Studený Zejf, u rodinného domu č.p. 43. Pozemek je v Územním plánu zařazen v plochách SR (smíšené obytné rekreační) a NS (plochy…
Číslo dražby150 EX 551/22-32
Vyvolávací cena12.353 Kč
OkresKladno
StavVydraženo
Vydraženo za16.353 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů5
nemovité věci se nachází v okrese Kladno, jižně od souvisle zastavěného území obce Kamenné Žehrovice, v lánu pole. Pozemek parc.č. 485/8 je v Územním plánu obce zařazen v plochách NZ (orná půda) a…
Číslo dražby177 EX 982/14-153
Vyvolávací cena145.333 Kč
OkresUherské Hradiště
StavVydraženo
Vydraženo za191.333 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů24
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 13/64 RD s pozemky. Jedná se o stavbu řadovou vnitřní původní zástavby města Kunovice vesnického typu. Objekt je přízemní, nepodsklepený, zastřešený sedlovou…
Číslo dražby137 EX 12073/13-KH
Vyvolávací cena27.333 Kč
OkresKarviná
StavVydraženo
Vydraženo za27.333 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Předmětem dražby je podíl 1/2 nemovitosti - objektu garáže č.e. 679 na pozemcích parc. č. 3435/3000, 3435/469, 3435/470 a pozemků parc. č. 3435/300, 3435/471 vše se všemi součástmi a příslušenstvím,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.