Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby203EX22428/15
Vyvolávací cena293.333 Kč
OkresLitoměřice
StavVydraženo
Vydraženo za505.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů40
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovité věci - pozemku p.č. 3749/7 - ostatní plocha, LV č. 153, v k.ú. Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, okres Litoměřice. A dále…
Číslo dražby203EX23893/20
Vyvolávací cena1.086.667 Kč
OkresKarlovy Vary
StavVydraženo
Vydraženo za1.320.666 Kč
Počet účastníků12
Počet příhozů18
Bytový dům č.p. 700, 701, 702, který je situován jako řadový vnitřní. Objekt je zděné a pravděpodobně z části panelové konstrukce zastřešený plochou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je…
Číslo dražby121 EX 10226/13-123
Vyvolávací cena37.334 Kč
OkresČeské Budějovice
StavVydraženo
Vydraženo za75.400 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů39
Popis ve znaleckém posudku.
Číslo dražby180 EX 3890/14-164
Vyvolávací cena1.402.000 Kč
OkresOstrava-město
StavVydraženo
Vydraženo za1.501.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů23
Jedná se o dražbu členských práv a povinností povinného v družstvu: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava, se sídlem Rudná 1131/70, Ostrava, 70030, se kterými je spojeno právo užívání k…
Číslo dražby091 EX 1352/20-185
Vyvolávací cena6.060.000 Kč
OkresPraha-západ
StavVydraženo
Vydraženo za6.060.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Předražek do7.12.2022
Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je…
Číslo dražby091 EX 1979/20-049
Vyvolávací cena22.000 Kč
OkresBeroun
StavVydraženo
Vydraženo za62.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů38
Předražek do29.11.2022
Pozemky se nacházejí cca 650 m východně, cca 1 km severně a cca 1,2 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Neumětely. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných…
Číslo dražby156 EX 2203/15-200
Vyvolávací cena194.734 Kč
OkresSvitavy
StavVydraženo
Vydraženo za194.734 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů2
- parcela č. 170 o výměře 1094 m2 - zahrada zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec 578363 Makov, katastrální…
Číslo dražby121 EX 12379/10-84
Vyvolávací cena16.474 Kč
OkresLouny
StavVydraženo
Vydraženo za28.474 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů11
Oceňované parcely jsou situovány severovýchodním směrem od zastavěné části obce MaláČernoc. Parcely p.č. 1742, p.č. 1757 a p.č. 1758 jsou svažité a porostlé náletovým porostem. Parcelap.č. 1759 je…
Číslo dražby139EX 09693/21
Vyvolávací cena500.000 Kč
OkresBruntál
StavVydraženo
Vydraženo za500.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu přízemního nepodsklepeného objekt bez využitého podkroví pod sedlovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Světlá Hora,…
Číslo dražby150 EX 769/21-113
Vyvolávací cena1.053.333 Kč
OkresKladno
StavVydraženo
Vydraženo za1.183.333 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů16
stavba je řadová krajní (navazuje na rodinný dům č.p. 271), s jedním nadzemním podlažím azřejmě podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Nosné obvodové konstrukcejsou rovněž…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.