Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby030 EX 25862/15-149
OkresPříbram
StavVydraženo
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Oceňované pozemky se nacházejí cca 550 - 800 m západně od okraje zastavěné části obce Velká. Jedná se o dva nesousedící…
Číslo dražby091 EX 01572/14-088
OkresVsetín
StavVydraženo
Oceňované pozemky se nacházejí cca 3 km severně od okraje zastavěné části obce Prostřední Bečva. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené…
Číslo dražby091 EX 04984/15-074
OkresDomažlice
StavVydraženo
Jedná se o bytovou jednotku 3+1 o výměře 68,80 m² v samostatně stojícím bytovém domě panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Střecha budovy je plochá. Součástí…
Číslo dražby074 EX 03529/14-060
OkresZlín
StavVydraženo
Jedná se o věci nemovité, kterých se výkon týká, tvoří oplocení. Součástí věcí nemovitých jsou inženýrské sítě, zpevněné plochy a porosty. Jedná se o samostatně stojící, vícepodlažní objekt dříve…
Číslo dražby189 DDR 04/19-3
OkresZlín
StavVydraženo
Jedná se o stavební pozemky, jejichž součástí jsou dle evidence rodinné domy, na které navazují zahrady. Stavba, která po nějakou dobu své existence byla rozdělená evidenčně i provozně na dva celky,…
Číslo dražby169EX 3772/14-155
OkresJeseník
StavVydraženo
Předražek do23.4.2019
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 832 - zahrada, v k.ú. Supíkovice, obec Supíkovice, okres Jeseník, který je situován v…
Číslo dražby030 EX 7571/15-134
OkresBruntál
StavVydraženo
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Objekt č.p 116 je samostatně stojící, zděný, nepodsklepený, s přízemím a podkrovím, postavený na obdélníkovém půdorysu…
Číslo dražby169EX 912/13-110
OkresBruntál
StavVydraženo
Předražek do30.4.2019
Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 rodinného domu v obci Hlinka, okres Bruntál.
Číslo dražby189 DD 03/19-5
OkresKutná Hora
StavVydraženo
Jedná se o rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený, je zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Zdroj informace o době výstavby: starší znalecký…
Číslo dražby169EX 1001/13-120
OkresBrno-venkov
StavVydraženo
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, v podílu o velikosti 1/2, a to:- pozemek parcelní číslo 353, o výměře 201 m2, druh pozemku orná půda,- pozemek parcelní číslo 355, o výměře 1935 m2,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace