Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby177 EX 1485/14-962
Vyvolávací cena1.993.333 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za6.320.555 Kč
Počet účastníků78
Počet příhozů116
Jedná se o bytovou jednotku č. 2260/4 a garáže č. 2260/72 v bytovém domč.p. 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265 a 2266 na parcele parc. č. 786/9, 786/10, 786/11, 786/12, 786/13, 786/14, 786/15, 786/16…
Číslo dražby227 EX DD 5/23-17
Vyvolávací cena1.004.667 Kč
OkresOstrava-město
StavVydraženo
Vydraženo za1.824.667 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů30
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ideální 1/2 bytové jednotky č. 473/88 na adrese Čs. exilu č.p. 473/21, Ostrava.Oceňovaná bytová jednotka je umístěna v typovém zděném bytovém domě. Stavba má…
Číslo dražby180 EX 7342/21-221
Vyvolávací cena194.000 Kč
OkresSemily
StavVydraženo
Vydraženo za242.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů12
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/2 pozemků parc. č. 402, parc. č. 403/1 oba v katastrálním území Víchovská Lhota , okres Semily
Číslo dražby099 EX 3962/13-67
Vyvolávací cena413.334 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za670.000 Kč
Počet účastníků14
Počet příhozů34
Ideální podíl 1/6 bytu ve vlastnictví Lucie Collin bude dražena samostatnou dražbou (099 DD 5126/23-12) konanou dne 23.05.2024 ve 13.00 h prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www…
Číslo dražby203EX28905/22-101
Vyvolávací cena244.000 Kč
OkresKarviná
StavVydraženo
Vydraženo za244.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je přízemní, zděná, nepodsklepená garáž pod mírnou pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Petřvald, v řadové…
Číslo dražby203EX3473/23-80
Vyvolávací cena395.000 Kč
OkresLitoměřice
StavVydraženo
Vydraženo za395.000 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do…
Číslo dražby137 EX 11898/23-MB
Vyvolávací cena533.333 Kč
OkresHodonín
StavVydraženo
Vydraženo za743.333 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů22
Předmětem dražby je rodinný dům, jeho id. 1/3situovaný v obci Mutěnice, v katastrálním území Mutěnice západním směrem od Obecního úřadu při místní zpevněné komunikaci ul. Havlíčkova č.p. 683. Rodinný…
Číslo dražby203EX21593/19-100
Vyvolávací cena76.000 Kč
OkresSemily
StavVydraženo
Vydraženo za76.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 119 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2 a pozemku p.č. 231/1 - trvalý…
Číslo dražby203EX34103/23
Vyvolávací cena1.033.333 Kč
OkresNáchod
StavVydraženo
Vydraženo za1.314.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů29
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl přízemního, zděného, podsklepeného rodinného domu s využitým podkrovím podsedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do…
Číslo dražby032 EX 70/22-75
Vyvolávací cena5.000 Kč
OkresVsetín
StavVydraženo
Vydraženo za12.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů9
Předmětem dražby jsou lesní pozemky a zemědělský pozemek, situované v extravilánu obce, v územním plánu jsou v ploše zemědělské a lesní.

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.