Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby122 EX 362/22-18
Vyvolávací cena3.750.000 Kč
OkresBřeclav
StavVydraženo
Vydraženo za4.530.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů47
Předmětem dražby jsou pozemky st. parc. č.13/2 s RD č.p.86, st. parc. č.13/1 se zem. stavbou bez č.p. - demolována, parc.č.41/1, 41/2, 3535/1, 3535/2 v části k.ú.Brumovice viz.kat. mapa. RD č.p.86…
Číslo dražby180 EX 6967/22-94
Vyvolávací cena473.334 Kč
OkresZlín
StavVydraženo
Vydraženo za850.334 Kč
Počet účastníků16
Počet příhozů31
Jedná se o dražbu přízemního RD. Dům je ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.