Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby074 EX 04011/18-029
OkresPraha-východ
StavVydraženo
Jedná se o soubor pozemků, které tvoří jeden funkční celek. Pozemky se nachází v severozápadní a jihozápadní okrajové části obce Záryby, na okraji zastavěného území obce. Pro pozemky nacházející se…
Číslo dražby169EX 1001/13-120
OkresBrno-venkov
StavVydraženo
Předražek do9.5.2019
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, v podílu o velikosti 1/2, a to:- pozemek parcelní číslo 353, o výměře 201 m2, druh pozemku orná půda,- pozemek parcelní číslo 355, o výměře 1935 m2,…
Číslo dražby074 EX 12628/17-063
OkresZlín
StavVydraženo
Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s půdou a dále soubor pozemků. Konstrukce budovy je zděná s dřevěným krovem.
Číslo dražby137 EX 33741/16/PP
OkresHavlíčkův Brod
StavVydraženo
Pozemek p.č. 711 - orná půda, LV č. 438, vše v k.ú. Chotěměřice, obec Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod, který je situovaný v západní části katastrálního území s přístupem po veřejné zpevněné…
Číslo dražby139EX 14122/15-121
OkresPlzeň-město
StavVydraženo
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/7 na bytové jednotce č. 2119/2 v budově č.p. 2117, č.p. 2118, č.p. 2119, č.p. 2120, č.p. 2121, č.p. 2122, příslušející k části obce…
Číslo dražby030 EX 17486/14-201
OkresProstějov
StavVydraženo
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.Rodinný dům č.p. 18, který se nachází na pozemku p.č. st. 142 je samostatně stojící, zastřešený sedlovou střechou, s jedním…
Číslo dražby169EX 4312/15-153
OkresKroměříž
StavVydraženo
Předražek do9.5.2019
a) stavební pozemky parcelní číslo st. 445 a 2652/25 v katastrálním území Roštín, obec Roštín, okres Kroměříž Předmětem ocenění jsou pozemky zapsané na LV č. 87 vedeném pro katastrální území a obec…
Číslo dražby121 EX 4955/15-47
OkresPříbram
StavVydraženo
ideální podíl o velikosti 1/24- parcela St. 422 o výměře 33 m2 - zastavěná plocha a nádvoříSoučástí je stavba: Obecnice, č.e. 12, rod. rekr.Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 422- parcela č. 60/16 o…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace