Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby030 EX 24756/13-151
OkresPříbram
StavVydraženo
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.Jedná se o pozemek parc. č. 147/4, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda, je o velikosti 11.584 m2. Pozemek…
Číslo dražby169EX 2786/14-149
OkresChomutov
StavVydraženo
Předražek do7.3.2019
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/4:- pozemek parcelní číslo 916, o výměře 25880 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 918, o výměře 2265 m2,…
Číslo dražby150 EX 2166/17-153
OkresKladno
StavVydraženo
pozemek je situován v okrese Kladno, v obci Doksy, za hřbitovem a domem č.p. 97. Na pozemku se nenachází žádné stavby, trvalé porosty, ani venkovní úpravy. Přístup k nemovité věci je přes nezpevněný…
Číslo dražby129 EX 1242/17-34
OkresBeroun
StavVydraženo
Předražek do8.3.2019
Oceňované pozemky tvoří celek, jsou svažitého terénu. Pozemek parc.č. 273/10 je s lesním porostem různého vzrůstu a druhu. Jedná se o remízek navazující na okrajovou část lesa. Dle územního plánu…
Číslo dražby030 EX 49012/13-271
OkresVyškov
StavVydraženo
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.Oceňovaná nemovitost je tvořena rodinným domem, garáží, altánem, základními venkovními úpravami a pozemky. Rodinný dům je…
Číslo dražby177 EX 839/14-140
OkresHodonín
StavVydraženo
Jedná se o vedlejší stavbu zděné hospodářské budovy navazující na rodinný dům, dřevěná kůlna a oplocení pozemků. Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím…
Číslo dražby129 EX 7851/14-121
OkresLitoměřice
StavVydraženo
Předražek do11.3.2019
Pozemek se nachází v okrajové části obce Martiněves, je převážně svažitého terénu, z části terasovitě upravený do roviny. Rovinatá část pozemku je oplocena spolu se sousední zahradou a je tedy…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace