Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby137 EX 3649/22-MB
Vyvolávací cena1.076.667 Kč
OkresSokolov
StavVydraženo
Vydraženo za1.186.667 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů12
Jedná se o ocenění dražbu - jednotky č. 764/1 v budově č.p. 763, 764, příslušející k části obce Chodov, na pozemku p.č. 2002, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a…
Číslo dražby095ED00001/22-009
Vyvolávací cena631.753 Kč
OkresBřeclav
StavVydraženo
Vydraženo za1.672.864 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů71
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:- pozemek parc. č. 1389/68 o výměře 5547 m2, druh pozemku: orná půda,- pozemek parc. č. 1398/1 o výměře 3379 m2, druh pozemku: orná půda,- pozemek parc. č.…
Číslo dražby095ED00001/22-008
Vyvolávací cena56.948 Kč
OkresBřeclav
StavVydraženo
Vydraženo za246.000 Kč
Počet účastníků22
Počet příhozů38
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:- pozemek parc. č. 1652/9 o výměře 5 928 m2, druh pozemku: orná půdazapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,…
Číslo dražby095ED00001/22-007
Vyvolávací cena738.261 Kč
OkresBřeclav
StavVydraženo
Vydraženo za1.318.261 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů59
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:- pozemek parc. St. č. 150 o výměře 595 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Tvrdonice, č.p. 105, způsob využití: bydlení…
Číslo dražby222 EX 1357/17-226
Vyvolávací cena41.850 Kč
OkresOstrava-město
StavVydraženo
Vydraženo za125.850 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů34
Předmětem dražby je pozemek o velikosti 168 m2, zahrada, ve městě Klimkovice, při jihozápadním okraji města Ostravy. Nejbližší okolní zástavbu tvoří rodinné domy a autobazar. Dle ÚP obce se nachází v…
Číslo dražby222 EX 2101/20-243
Vyvolávací cena13.144 Kč
OkresČeský Krumlov
StavVydraženo
Vydraženo za82.000 Kč
Počet účastníků19
Počet příhozů31
Jedná se o pozemek o rozloze 106 m2 vedený v KN jako ostatní plocha a dle platného ÚP se nachází v plochách veřejného prostranství. Pozemek je fyzicky využíván jako zahrada a je oplocený. Není…
Číslo dražby143 DC 00010/22-010
Vyvolávací cena1.092.000 Kč
OkresUherské Hradiště
StavVydraženo
Vydraženo za1.153.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů60
Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Mgr. Eva Plačková, insolvenční správce, se sídlem Sokolská třída 966/22, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, insolvenční správce…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.