Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby121 DD 1/24-7
Vyvolávací cena291.134 Kč
OkresCheb
StavVydraženo
Vydraženo za310.134 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů9
Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci:- parcela č. 512/1 o výměře 933 m2 – ostatní plocha- parcela č. 896/10 o výměře 518 m2 – ostatní plochavše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném…
Číslo dražby203EX13526/13
Vyvolávací cena96.667 Kč
OkresPříbram
StavVydraženo
Vydraženo za129.667 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů12
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 351/1 - orná půda o výměře 3.007 m2 a pozemku p.č. 753 - trvalý travní porost o výměře 5…
Číslo dražby074 EX 00025/14-294
Vyvolávací cena127.706 Kč
OkresLitoměřice
StavVydraženo
Vydraženo za231.005 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů15
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na souboru nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda. V…
Číslo dražby137 EX 11009/22-MB
Vyvolávací cena44.000 Kč
OkresJindřichův Hradec
StavVydraženo
Vydraženo za49.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů5
Soubor travnatých pozemků parc. č. St. 1089/1, parc. č. 2103/2, parc. č. 2103/3, parc. č. 2103/4 a parc. č. 4346 je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací a na jihovýchodní straně…
Číslo dražby099 EX 4786/23-46
Vyvolávací cena1.160.000 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za1.830.000 Kč
Počet účastníků23
Počet příhozů96
Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se šesti čísly popisnými. Dům jepravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejíjednotky a 1…
Číslo dražby203EX7293/23
Vyvolávací cena896.667 Kč
OkresHavlíčkův Brod
StavVydraženo
Vydraženo za1.458.000 Kč
Počet účastníků13
Počet příhozů50
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 281/4 v budově č.p. 281, 282, 283, 284, příslušející k části obce Havlíčkův Brod, na pozemcích p.č. St.…
Číslo dražby074 EX 03034/19-083
Vyvolávací cena20.000 Kč
OkresPlzeň-sever
StavVydraženo
Vydraženo za45.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů48
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na travnatém pozemku nepravidelného tvaru. Příslušenství věcí nemovitých, kterých se výkon týká, nebylo zjištěno.
Číslo dražby091 EX 07434/16-186
Vyvolávací cena5.600 Kč
OkresJičín
StavVydraženo
Vydraženo za15.600 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů16
Soubor pozemků parc. č. 460/22, parc. č. 462/43 a parc. č. 462/48 je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na západní straně korytem místního potoka a nachází se v lánu. Na pozemku parc.…
Číslo dražby081 EX 19886/14-710
Vyvolávací cena42.000 Kč
OkresTeplice
StavVydraženo
Vydraženo za122.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů118
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/20 nemovité věci - pozemku p.č. 125/12 - orná půda o výměře 36.406 m2, v k.ú. Srbice, obec Srbice, okres Teplice, který je situován v…
Číslo dražby121 EX 8249/08-104
Vyvolávací cena9.020 Kč
OkresPlzeň-jih
StavVydraženo
Vydraženo za10.420 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů4
Dražba ideální 1/3. Pozemková parcela - ostatní plocha číslo parcelní 510 o výměře 1 520 m2 se všemi součástmi, je situována severně od intravilánu části obce Zahorčičky, mimo její zastavitelné území…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.