Dražba podílu 1/4 zahrada - obec Vítkovice - NEKONÁ SE, EXEKUCE VYMOŽENA

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 EX 1156/17 - 24
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby158 EX 1156/17 - 24
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol115617
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

NEKONÁ SE, EXEKUCE VYMOŽENA

Pozemek p.č. 964/15, jehož podíl je předmětem dražebního jednání,  se nalézá v okrajové části obce Vítkovice, v části, která není srostlá s obcí, v okolní zástavbě rodinných domků , v blízkosti lyžařského areálu, situován po právě straně státní silnice Jilemnice + Horní Mísečky, ze které je pozemek přímo přístupný - p.č. 3082/2. Dle platné územně plánovací dokumentace je pozemek veden jako obytná plocha, místním šetřením a náhledem do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že pozemek tvoří funkční celek se stavbou rodinného domu čp. 375 na st.p.č. 628 ve vlastnictví třetích osob. Pozemek je svažitý, přístupný jednak  přímo ze silnice a dále z obslužné zpevněné cesty z jihu. Pozemek vytváří zahradu, část pozemku vytváří dvůr, který je vydlážděný a je užíván pro příjezd vozidel a parkování. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Vítkovice, okres Semily, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace