Dražba spoluvlastnického pozemku v k.ú. Sopřeč, okr. Pardubice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EX 546/18-55 ve spojení s 150 EX 546/18-57
Nejnižší podání 17.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

337b67e8
17.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
337b67e8 17.333 Kč 13.12.2018 9:01:26.495428

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150 EX 546/18-55 ve spojení s 150 EX 546/18-57
Začátek dražby13.12.2018 09:00
Konec dražby13.12.2018 09:15

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Tereza Bachová
telefon: +420 314 004 554,
tereza.bachova@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání17.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)26.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100,
Variabilní symbol99954618
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

pozemky jsou situovány v okrese Pardubice, vobci Sopřeč, mimo zastavěné území obce,poblíž obce Vápno. Pozemek parc.č. 399/54 je lesním pozemkem. Dle lesní hospodářské osnovy se na pozemku nachází trvalé porosty – topol osika,věk 47 let. Pozemek parc.č.1234je zemědělský pozemek. Na pozemcíchse nenachází žádné stavby, anivenkovní úpravy. Na pozemku parc.č. 399/54 se nachází trvalé porosty.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Sopřeč, okres Pardubice, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace