id. 3/10 pozemku Řečany nad Labem, okr. Pardubice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 2112/13/EK
Nejnižší podání 22.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

06a0bdcc
48.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
06a0bdcc 48.000 Kč 29.1.2019 10:02:16.817923
37961f34 47.000 Kč 29.1.2019 9:58:44.376927
06a0bdcc 46.000 Kč 29.1.2019 9:58:22.202446
37961f34 45.000 Kč 29.1.2019 9:55:35.940575
06a0bdcc 44.000 Kč 29.1.2019 9:55:22.471438
37961f34 43.000 Kč 29.1.2019 9:52:00.543124
06a0bdcc 42.000 Kč 29.1.2019 9:50:53.489244
37961f34 41.000 Kč 29.1.2019 9:48:38.308797
06a0bdcc 40.000 Kč 29.1.2019 9:47:31.874793
37961f34 39.000 Kč 29.1.2019 9:45:49.640449
06a0bdcc 38.000 Kč 29.1.2019 9:42:31.716092
37961f34 37.000 Kč 29.1.2019 9:33:16.588025
2cafd553 35.000 Kč 29.1.2019 9:26:45.604869
37961f34 33.000 Kč 29.1.2019 9:20:14.437874
2cafd553 30.000 Kč 29.1.2019 9:19:50.138592
1a8f6740 27.000 Kč 29.1.2019 9:18:58.560518
2cafd553 25.000 Kč 29.1.2019 9:16:55.200541
1a8f6740 22.667 Kč 29.1.2019 9:15:19.475806

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 2112/13/EK
Začátek dražby29.01.2019 09:15
Konec dražby29.01.2019 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání22.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)34.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183909/6800
Variabilní symbol211213
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 3/10 pozemku Řečany nad Labem, okr. Pardubice


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Řečany nad Labem, okres Pardubice, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace