2. KOLO - id. 1/4 rodinného domu v Lysicích, okr. Blansko

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 15614/13/MB-
Nejnižší podání 650.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

9aec86f2
690.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9aec86f2 690.000 Kč 5.2.2019 9:50:51.005006
70ebab66 680.000 Kč 5.2.2019 9:39:13.108073
9aec86f2 670.000 Kč 5.2.2019 9:36:16.897073
70ebab66 660.000 Kč 5.2.2019 9:31:43.160613
9aec86f2 650.000 Kč 5.2.2019 9:30:15.883906

KrajJihomoravský kraj
OkresBlansko
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 15614/13/MB-
Začátek dražby05.02.2019 09:30
Konec dražby05.02.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání650.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.300.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211174922/6800
Variabilní symbol1561413
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na pozemku parc.č.st. 103/2 a stavby rodinného domu č.p. 205, který stojí na pozemcích parc.č.st. 103/2, parc.č.st. 957 (pozemek jiného vlastníka není předmětem ocenění) vše včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Lysice, obec Lysice, okres Blansko, vše zapsáno na LV č. 937.

Jedná se o rodinný dům č.p. 205 situovaný v centrální části městyse při ul. Horní náměstí. Rodinný dům leží v rovinatém terénu na pozemku parc.č.st. 103/2 a z části na pozemku jiného vlastníka parc.č.st. 957. Jedná se o řadový, rohový, podsklepený objekt, s dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Dům je stáří 70. – 80. let, rekonstrukce proběhla v letech 2007 a 2010 (jednalo se o adaptaci skladu a rekonstrukci podkroví s řešením vchodu do třech bytových jednotek, byla zřízena v podkroví nová bytová jednotka o 4 pokojích, kuchyni a příslušenstvím, při rekonstrukci byly provedeny nové elektroinstalace, rozvody plynu s úpravou přípojky, kanalizace
splašková do obecní kanalizace, nové schodiště do podkroví, nová střecha s vikýři, nová okna, vnitřní dveře ve 3.NP, nové klempířské konstrukce. V jedné části domu jsou dvě bytové jednotky a obchodní prostory s příslušenstvím, v 2.NP je byt 3+1 s příslušenstvím, v podkroví 4+1 s příslušenstvím. Obchod má sklad na severní části pozemku parc.č.st. 103/2, další rekonstrukcí byl vybudován nad skladem další mezonetový byt, při jeho výstavbě byl podél Halasovy ulice pozemek parc.č.st. 957, na kterém byl rodinný dům rozšířen. Na této parcele již dříve stálo přístupové schodiště do bytu v 2.NP. Při rekonstrukci se rozšířil vstupní prostor o zádveří a garáž s kruhovými obrysy obvodových konstrukcí - zádveří na jižní straně a garáže na severní straně. Nad těmito prostorami jsou z obou stran terasy). Rodinný dům je umístěn v rovinaté lokalitě, přístup je umožněn po místní zpevněné komunikaci (ul.
Halasova).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lysice, okres Blansko, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace