id. 1/4 pozemků Těchlovice, okr. Děčín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 13294/17/EK
Nejnižší podání 58.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

0650b2ca
129.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0650b2ca 129.000 Kč 22.5.2019 10:28:17.977113
5523f31e 124.000 Kč 22.5.2019 10:26:56.101261
0650b2ca 119.000 Kč 22.5.2019 10:22:15.099204
5523f31e 114.000 Kč 22.5.2019 10:21:56.501121
0650b2ca 109.000 Kč 22.5.2019 10:17:25.122257
5523f31e 104.000 Kč 22.5.2019 10:13:10.892804
0650b2ca 99.000 Kč 22.5.2019 10:11:24.753928
5523f31e 94.000 Kč 22.5.2019 10:11:18.833923
0650b2ca 88.500 Kč 22.5.2019 10:10:54.319984
5523f31e 83.500 Kč 22.5.2019 10:09:52.446792
0650b2ca 78.500 Kč 22.5.2019 10:09:23.966952
5523f31e 73.500 Kč 22.5.2019 10:08:05.672612
0650b2ca 68.500 Kč 22.5.2019 9:58:38.454872
5523f31e 63.500 Kč 22.5.2019 9:47:51.652160
5523f31e 58.000 Kč 22.5.2019 9:45:28.012489

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 13294/17/EK
Začátek dražby22.05.2019 09:45
Konec dražby22.05.2019 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání58.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)87.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183650/6800
Variabilní symbol1329417
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/4 pozemků Těchlovice, okr. Děčín


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Těchlovice, okres Děčín, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace