Byt Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 30258/16/EK
Nejnižší podání 826.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

992e8305
1.441.111 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
992e8305 1.441.111 Kč 28.5.2019 10:48:09.029433
9d24d82b 1.431.111 Kč 28.5.2019 10:43:44.775437
992e8305 1.421.111 Kč 28.5.2019 10:42:27.914551
9d24d82b 1.411.111 Kč 28.5.2019 10:38:09.757473
c70ae86d 1.401.111 Kč 28.5.2019 10:34:18.724015
9d24d82b 1.391.111 Kč 28.5.2019 10:34:09.082372
c70ae86d 1.381.111 Kč 28.5.2019 10:33:54.219468
9d24d82b 1.371.111 Kč 28.5.2019 10:29:44.003047
c70ae86d 1.361.111 Kč 28.5.2019 10:29:17.252628
9d24d82b 1.351.111 Kč 28.5.2019 10:25:53.207189
c70ae86d 1.341.111 Kč 28.5.2019 10:23:27.461586
9d24d82b 1.331.111 Kč 28.5.2019 10:22:45.993899
c70ae86d 1.321.111 Kč 28.5.2019 10:22:08.559310
992e8305 1.311.111 Kč 28.5.2019 10:21:43.649985
ce520f0f 1.301.111 Kč 28.5.2019 10:21:36.275018
9d24d82b 1.291.111 Kč 28.5.2019 10:17:35.144144
ce520f0f 1.281.111 Kč 28.5.2019 10:17:10.640438
9d24d82b 1.271.111 Kč 28.5.2019 10:13:37.447561
992e8305 1.261.111 Kč 28.5.2019 10:12:56.111968
9d24d82b 1.251.111 Kč 28.5.2019 10:09:14.339874
c70ae86d 1.241.111 Kč 28.5.2019 10:08:34.179781
9fc2eed4 1.231.111 Kč 28.5.2019 10:07:11.528240
71952b2b 1.220.000 Kč 28.5.2019 10:06:51.849684
9fc2eed4 1.200.000 Kč 28.5.2019 10:05:22.200659
71952b2b 1.160.000 Kč 28.5.2019 10:05:02.388086
9fc2eed4 1.150.000 Kč 28.5.2019 10:03:48.670258
c70ae86d 1.140.000 Kč 28.5.2019 10:03:07.902206
9fc2eed4 1.130.000 Kč 28.5.2019 10:02:56.240487
71952b2b 1.100.000 Kč 28.5.2019 10:02:39.900589
9fc2eed4 1.070.000 Kč 28.5.2019 10:01:03.194202
9d24d82b 1.020.000 Kč 28.5.2019 10:00:52.151154
9fc2eed4 1.010.000 Kč 28.5.2019 10:00:37.730792
71952b2b 1.000.000 Kč 28.5.2019 10:00:01.198911
9fc2eed4 960.000 Kč 28.5.2019 9:57:56.422260
71952b2b 940.000 Kč 28.5.2019 9:57:39.880306
9fc2eed4 920.000 Kč 28.5.2019 9:56:44.173457
71952b2b 910.000 Kč 28.5.2019 9:54:11.969651
9fc2eed4 900.000 Kč 28.5.2019 9:46:16.628455
9d24d82b 886.000 Kč 28.5.2019 9:41:53.597069
9fc2eed4 876.000 Kč 28.5.2019 9:35:18.076553
71952b2b 866.000 Kč 28.5.2019 9:34:17.500739
c70ae86d 856.000 Kč 28.5.2019 9:32:55.845091
71952b2b 846.000 Kč 28.5.2019 9:30:54.996615
ce520f0f 836.000 Kč 28.5.2019 9:30:20.922439
ce520f0f 826.000 Kč 28.5.2019 9:30:05.990900

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 30258/16/EK
Začátek dražby28.05.2019 09:30
Konec dražby28.05.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání826.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.239.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184389/6800
Variabilní symbol3025816
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Byt Litoměřice


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Raisova 1922/5, Litoměřice, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace