Dražba podílu id. 1/24 na pozemku - ostatní plocha v k.ú. Záběhlice, Hl. m. Praha

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 31518/14-097
Nejnižší podání 5.220 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

f838aa00
21.320 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f838aa00 [priorita 1] 21.320 Kč 2.5.2019 11:02:55.616144
95c3aa16 21.320 Kč 2.5.2019 11:02:48.962256
f838aa00 [priorita 1] 21.120 Kč 2.5.2019 11:01:58.199823
95c3aa16 21.120 Kč 2.5.2019 11:01:49.530021
f838aa00 [priorita 1] 20.920 Kč 2.5.2019 11:01:39.120768
95c3aa16 20.920 Kč 2.5.2019 11:01:31.101350
f838aa00 [priorita 1] 20.720 Kč 2.5.2019 10:57:31.438499
95c3aa16 20.720 Kč 2.5.2019 10:57:20.858674
f838aa00 [priorita 1] 20.520 Kč 2.5.2019 10:45:51.910860
95c3aa16 20.520 Kč 2.5.2019 10:42:05.860939
f838aa00 [priorita 1] 20.020 Kč 2.5.2019 10:41:23.869990
95c3aa16 10.020 Kč 2.5.2019 10:39:25.747357
f838aa00 [priorita 1] 9.020 Kč 2.5.2019 10:38:49.887232
95c3aa16 9.020 Kč 2.5.2019 10:37:51.490434
f838aa00 [priorita 1] 8.020 Kč 2.5.2019 10:37:38.619449
95c3aa16 8.020 Kč 2.5.2019 10:37:30.916572
f838aa00 [priorita 1] 7.520 Kč 2.5.2019 10:36:24.348125
95c3aa16 7.520 Kč 2.5.2019 10:36:17.944500
f838aa00 [priorita 1] 7.020 Kč 2.5.2019 10:36:09.220286
95c3aa16 7.020 Kč 2.5.2019 10:36:01.237697
f838aa00 [priorita 1] 6.520 Kč 2.5.2019 10:35:45.499486
95c3aa16 6.520 Kč 2.5.2019 10:35:11.724855
f838aa00 [priorita 1] 6.020 Kč 2.5.2019 10:34:26.264555
95c3aa16 6.020 Kč 2.5.2019 10:34:16.631627
f838aa00 [priorita 1] 5.820 Kč 2.5.2019 10:34:09.839816
95c3aa16 5.820 Kč 2.5.2019 10:34:02.064223
f838aa00 [priorita 1] 5.620 Kč 2.5.2019 10:33:54.962087
95c3aa16 5.620 Kč 2.5.2019 10:33:43.262037
f838aa00 [priorita 1] 5.420 Kč 2.5.2019 10:33:36.405854
95c3aa16 5.420 Kč 2.5.2019 10:33:23.054702
95c3aa16 5.220 Kč 2.5.2019 10:33:12.282359

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 31518/14-097
Začátek dražby02.05.2019 10:30
Konec dražby02.05.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Zajíčková
mobil: 725927656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání5.220 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.830 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol113151814
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu id. 1/24 na pozemku par. č. 709, v k.ú. Záběhlice, Hl. m Praha, nacházející se na adrese Nad Meandry, Praha 10. Zásadní část pozemku se nalézá mezi vozovkou veřejné komunikace – ulice Nad Meandry a korytem potoka Botič. Jedná se o území jižním směrem od ulice Práčské, v sousedství areálu podniku Lesy hl. m. Prahy, v místě a okolí přemostění uvedeného potoka. Pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha se způsobem využití jako ostatní komunikace. Téměř celý pozemek má nezpevněný povrch a je porostlý travinami a několika trvalými porosty.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

50°3'8.49"N 14°30'17.5"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace