Automobil AUDI A6 ALLROAD - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2956/18-64
Nejnižší podání 21.780 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 21

Nejvyšší podání

ffcccd31
37.580 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ffcccd31 37.580 Kč 16.5.2019 10:34:01.930529
68592deb 37.380 Kč 16.5.2019 10:33:52.284254
ffcccd31 37.180 Kč 16.5.2019 10:33:15.040860
68592deb 36.980 Kč 16.5.2019 10:33:01.636609
dafd428b 36.780 Kč 16.5.2019 10:32:36.649829
ffcccd31 36.580 Kč 16.5.2019 10:32:15.348626
68592deb 34.580 Kč 16.5.2019 10:31:49.066563
ffcccd31 34.380 Kč 16.5.2019 10:31:17.447872
68592deb 34.180 Kč 16.5.2019 10:30:19.411053
ffcccd31 33.980 Kč 16.5.2019 10:29:52.030742
68592deb 30.980 Kč 16.5.2019 10:29:35.654442
ffcccd31 30.780 Kč 16.5.2019 10:29:25.490711
0c537764 25.780 Kč 16.5.2019 10:29:15.580977
dafd428b 25.580 Kč 16.5.2019 10:29:01.814671
68592deb 25.380 Kč 16.5.2019 10:28:48.486160
dafd428b 25.180 Kč 16.5.2019 10:28:20.803124
f8f45b2e 24.980 Kč 16.5.2019 10:28:14.045193
7f8f6667 24.780 Kč 16.5.2019 10:28:06.911644
f8f45b2e 24.580 Kč 16.5.2019 10:27:59.700354
68592deb 24.380 Kč 16.5.2019 10:27:51.217475
dafd428b 24.180 Kč 16.5.2019 10:27:41.355368
68592deb 23.980 Kč 16.5.2019 10:27:10.984157
dafd428b 23.780 Kč 16.5.2019 10:26:43.691696
743c52f4 23.580 Kč 16.5.2019 10:26:29.632595
68592deb 23.380 Kč 16.5.2019 10:25:09.992557
743c52f4 23.180 Kč 16.5.2019 10:25:00.904063
68592deb 22.980 Kč 16.5.2019 10:24:27.091795
0c537764 22.780 Kč 16.5.2019 10:23:40.540978
68592deb 22.580 Kč 16.5.2019 10:22:32.577187
7f8f6667 22.380 Kč 16.5.2019 10:22:11.722509
f8f45b2e 22.180 Kč 16.5.2019 10:07:16.012112
dafd428b 21.980 Kč 16.5.2019 10:06:57.552309
b7f724fa 21.780 Kč 16.5.2019 10:02:35.481575

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2956/18-64
Začátek dražby16.05.2019 10:00
Konec dražby16.05.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání21.780 Kč
Výsledná cena (odhadní)54.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21% DPH.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1802956064, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 9.5.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace