Dražba čerpací stanice v obci Jičín, okr. Jičín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 01866/10-111
Nejnižší podání 390.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

91b4f56f
390.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
91b4f56f [priorita 1] 390.000 Kč 15.5.2019 13:00:24.886775

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresJičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 01866/10-111
Začátek dražby15.05.2019 13:00
Konec dražby15.05.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Kateřina Mühlbergerová
telefon: +420 355 318 111,
katerina.muhlbergerova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání390.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)585.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201001866
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o samostatně stojící stavbu čerpací stanice. Čerpací stanice se nachází pod přístřeškem z ocelové konstrukce, je vybavena jedním stojanem na naftu a nádrží, která je umístěna na povrchu. K čerpací stanici nepatří pozemek.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:


Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

1)  JUDr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník (JUDr. Antonín Dohnal), se sídlem Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 032 spisu.

2)  JUDr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník (JUDr. Antonín Dohnal), se sídlem Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 033 spisu.

3)  ČSOB Pojišťovna, a.s., IČ: 45534306, se sídlem Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice – Zelené Předměstí, práv. zast. JUDr. Michalem Bendou, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 1346/15, 790 01 Jeseník, s pohledávkou ve výši 4 080,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 036 spisu.

4)  ČSOB Pojišťovna, a.s., IČ: 45534306, se sídlem Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice – Zelené Předměstí, práv. zast. JUDr. Michalem Bendou, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 1346/15, 790 01 Jeseník, s pohledávkou ve výši 4 080,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 037 a 124 spisu.

5)  Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 072 spisu.

6)  JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, se sídlem náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 112 spisu.

7)  Pražská energetika, a.s., IČ: 60193913, se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, s pohledávkou ve výši 26 076,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 113 spisu.

8)  Česká republika - Krajský soud v Praze, se sídlem náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5 – Smíchov, s pohledávkou ve výši 1 000,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 114 spisu.

9)  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Jičíně, se sídlem Havlíčkova 56, 506 14 Jičín, s pohledávkou ve výši 37 678,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 115 spisu.

10) JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Seifertova 17, 130 00 Praha 3, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 116 spisu.

11) JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 118 spisu.

12) innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, práv. zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Varenská Office Center, Varenská 51/2723, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, s pohledávkou ve výši 45 045,12 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 120 spisu.

13) ČSOB Pojišťovna, a.s., IČ: 45534306, se sídlem Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice – Zelené Předměstí, práv. zast. JUDr. Michalem Bendou, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 1346/15, 790 01 Jeseník, s pohledávkou ve výši 2 414,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 124 spisu.

14) Fio banka, a.s., IČ: 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, práv. zast. JUDr. Lubomírem Procházkou, advokátem se sídlem Lesní 15, 281 66 Jevany, s pohledávkou ve výši 21 428,52 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 127 spisu.

15) IFIS investiční fond, a.s., IČ: 24316717, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, s pohledávkami ve výši 96 318,21 Kč s přísl. a ve výši 78 755,78 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 129 spisu.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání uplatnil předkupní právo vlastník pozemku parc. č. St. 3475, na němž stojí dražená věc nemovitá (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým bylo prokázáno ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. St. 3475, na němž stojí dražená věc nemovitá“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.). 15) IFIS investiční fond, a.s., IČ: 24316717, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, s pohledávkami ve výši 96 318,21 Kč s přísl. a ve výši 78 755,78 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 129 spisu.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°26'55.56"N 15°23'10.39"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace