Dražba lesních pozemků v k.ú. Stará Bělá

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 04228/11-108
Nejnižší podání 222.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

d0d24c92
230.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d0d24c92 230.000 Kč 15.5.2019 13:58:04.188234
e97e5c7f 226.000 Kč 15.5.2019 13:37:05.371552
d0d24c92 224.000 Kč 15.5.2019 13:35:37.781282
e97e5c7f 222.000 Kč 15.5.2019 13:07:29.389428

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 04228/11-108
Začátek dražby15.05.2019 13:00
Konec dražby15.05.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání222.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)333.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota22.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500,
Variabilní symbol201104228
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o soubor sousedících lesních pozemků nepravidelných tvarů.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:


Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

1)  Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 046 spisu.

2)  Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín se sídlem Svatopluka Čecha 1697/15, 741 01 Nový Jičín, s pohledávkou ve výši 47 025,00 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 109 spisu.

3)  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem Na Jízdárně 3163/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Územní pracoviště v Kopřivnici se sídlem Kpt. Jaroše 395, 742 21 Kopřivnice, s pohledávkou ve výši 138,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 110 spisu.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°45'57.33"N 18°13'3.59"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace