Dražba ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 pozemku k.ú. Bdeněves

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 13335/17-083
Nejnižší podání 122.800 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

c38f645a
230.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c38f645a [priorita 1] 230.000 Kč 15.5.2019 15:34:34.602027
00e8d233 227.800 Kč 15.5.2019 15:30:01.836495
c38f645a [priorita 1] 224.800 Kč 15.5.2019 15:27:31.119241
00e8d233 224.800 Kč 15.5.2019 15:23:02.914552
c38f645a [priorita 1] 222.800 Kč 15.5.2019 15:21:11.984001
00e8d233 222.800 Kč 15.5.2019 15:16:35.617939
c38f645a [priorita 1] 220.800 Kč 15.5.2019 15:12:10.727778
00e8d233 220.800 Kč 15.5.2019 15:07:45.251079
c38f645a [priorita 1] 218.800 Kč 15.5.2019 15:07:30.360070
00e8d233 218.800 Kč 15.5.2019 15:03:00.378155
c38f645a [priorita 1] 216.800 Kč 15.5.2019 15:02:54.152367
00e8d233 216.800 Kč 15.5.2019 14:58:23.686546
c38f645a [priorita 1] 214.800 Kč 15.5.2019 14:58:07.769687
00e8d233 214.800 Kč 15.5.2019 14:53:37.498935
c38f645a [priorita 1] 212.800 Kč 15.5.2019 14:53:27.492517
00e8d233 212.800 Kč 15.5.2019 14:48:57.216253
c38f645a [priorita 1] 210.800 Kč 15.5.2019 14:48:30.103132
00e8d233 210.800 Kč 15.5.2019 14:47:24.616519
c38f645a [priorita 1] 208.800 Kč 15.5.2019 14:47:18.533087
00e8d233 208.800 Kč 15.5.2019 14:46:00.721069
c38f645a [priorita 1] 206.800 Kč 15.5.2019 14:44:19.717351
00e8d233 206.800 Kč 15.5.2019 14:40:07.624826
c38f645a [priorita 1] 204.800 Kč 15.5.2019 14:39:37.850589
00e8d233 204.800 Kč 15.5.2019 14:35:03.265844
c38f645a [priorita 1] 202.800 Kč 15.5.2019 14:34:40.203671
00e8d233 202.800 Kč 15.5.2019 14:29:59.497489
c38f645a [priorita 1] 200.800 Kč 15.5.2019 14:29:47.488331
00e8d233 200.800 Kč 15.5.2019 14:26:15.051568
c38f645a [priorita 1] 198.800 Kč 15.5.2019 14:24:41.673710
00e8d233 196.800 Kč 15.5.2019 14:24:30.743545
c38f645a [priorita 1] 194.800 Kč 15.5.2019 14:23:08.293743
00e8d233 192.800 Kč 15.5.2019 14:22:52.796918
c38f645a [priorita 1] 190.800 Kč 15.5.2019 14:21:06.690302
00e8d233 188.800 Kč 15.5.2019 14:20:39.286408
c38f645a [priorita 1] 186.800 Kč 15.5.2019 14:19:29.261594
00e8d233 184.800 Kč 15.5.2019 14:15:26.528726
c38f645a [priorita 1] 182.800 Kč 15.5.2019 14:15:05.697831
00e8d233 180.800 Kč 15.5.2019 14:10:30.100443
c38f645a [priorita 1] 178.800 Kč 15.5.2019 14:06:24.814293
00e8d233 176.800 Kč 15.5.2019 14:05:41.344500
c38f645a [priorita 1] 174.800 Kč 15.5.2019 14:05:32.684353
00e8d233 172.800 Kč 15.5.2019 14:01:17.972245
c38f645a [priorita 1] 170.800 Kč 15.5.2019 14:01:08.286368
00e8d233 168.800 Kč 15.5.2019 13:58:34.629876
dfd5af45 166.800 Kč 15.5.2019 13:57:26.243841
00e8d233 164.800 Kč 15.5.2019 13:57:16.773905
dfd5af45 162.800 Kč 15.5.2019 13:56:50.076007
c38f645a [priorita 1] 160.800 Kč 15.5.2019 13:56:35.629167
00e8d233 158.800 Kč 15.5.2019 13:56:10.605744
dfd5af45 156.800 Kč 15.5.2019 13:55:48.709082
00e8d233 154.800 Kč 15.5.2019 13:54:18.889749
dfd5af45 152.800 Kč 15.5.2019 13:52:11.417478
00e8d233 150.800 Kč 15.5.2019 13:51:31.814456
dfd5af45 148.800 Kč 15.5.2019 13:50:28.324021
00e8d233 146.800 Kč 15.5.2019 13:50:04.002964
dfd5af45 144.800 Kč 15.5.2019 13:45:21.857944
00e8d233 142.800 Kč 15.5.2019 13:42:53.482383
dfd5af45 140.800 Kč 15.5.2019 13:34:01.866619
00e8d233 138.800 Kč 15.5.2019 13:31:51.581493
dfd5af45 136.800 Kč 15.5.2019 13:23:28.949979
00e8d233 134.800 Kč 15.5.2019 13:18:02.927639
dfd5af45 132.800 Kč 15.5.2019 13:16:43.851589
00e8d233 130.800 Kč 15.5.2019 13:15:05.356970
c38f645a [priorita 1] 128.800 Kč 15.5.2019 13:14:30.370838
dfd5af45 126.800 Kč 15.5.2019 13:07:39.821061
00e8d233 124.800 Kč 15.5.2019 13:04:03.541020
c38f645a [priorita 1] 122.800 Kč 15.5.2019 13:00:19.390409

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-sever
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 13335/17-083
Začátek dražby15.05.2019 13:00
Konec dražby15.05.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání122.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)184.200 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201713335
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na souboru travnatých pozemků nepravidelných tvarů.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:


Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku věřitelé uvedení v Oznámení o přihlášených pohledávkách.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil výhradu zpětné koupě ani právo, které nepřipouští exekuci (§ 267 o.s.ř.). Předkupní právo z titulu spoluvlastníka uplatnila společnost INTERWILD s.r.o., IČ: 26353164, se sídlem č.p. 166, 347 01 Studánka. Na to vyhlášeno usnesení: „Výhrada zpětné koupě k draženým věcem nemovitým nebyla prokázána. Předkupní právo spoluvlastníka bylo prokázáno ve prospěch společnosti INTERWILD s.r.o., IČ: 26353164, se sídlem č.p. 166, 347 01 Studánka.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

49°45'53.95"N 13°14'16.25"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace