Dražba pozemku v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 2539/13-114
Nejnižší podání 246.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 12

Nejvyšší podání

585b8b24
521.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
585b8b24 521.000 Kč 16.5.2019 9:44:43.280066
92fc6b61 511.000 Kč 16.5.2019 9:44:33.732418
585b8b24 501.000 Kč 16.5.2019 9:40:23.580458
92fc6b61 491.000 Kč 16.5.2019 9:40:09.407951
585b8b24 481.000 Kč 16.5.2019 9:37:58.733184
92fc6b61 471.000 Kč 16.5.2019 9:33:45.177897
79e02db3 461.000 Kč 16.5.2019 9:33:01.067794
585b8b24 451.000 Kč 16.5.2019 9:29:33.655767
79e02db3 438.000 Kč 16.5.2019 8:59:17.167847
c8637347 428.000 Kč 16.5.2019 8:55:30.749446
585b8b24 410.000 Kč 16.5.2019 8:46:29.119471
c8637347 380.000 Kč 16.5.2019 8:46:04.126173
585b8b24 370.000 Kč 16.5.2019 8:45:54.014409
79e02db3 340.000 Kč 16.5.2019 8:45:35.424802
c8637347 327.000 Kč 16.5.2019 8:43:17.223215
79e02db3 317.000 Kč 16.5.2019 8:42:12.443690
c8637347 306.700 Kč 16.5.2019 8:41:01.705145
79e02db3 296.700 Kč 16.5.2019 8:39:42.316748
c8637347 286.667 Kč 16.5.2019 8:38:11.070154
79e02db3 276.667 Kč 16.5.2019 8:35:18.252525
c8637347 266.667 Kč 16.5.2019 8:33:17.251147
79e02db3 256.667 Kč 16.5.2019 8:30:37.210891
28fac6f0 246.667 Kč 16.5.2019 8:30:18.503728

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 2539/13-114
Začátek dražby16.05.2019 08:30
Konec dražby16.05.2019 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání246.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)370.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol2539135555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ocenění nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1279 - orná půda, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice, okres Brno-venkov, který je situován v zastavěné okrajové části města, v rovinném terénu s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 7426 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice. Dle informací ČSÚ v obci Pohořelice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení Dle platného územního plánu města Pohořelice je pozemek veden jako: - pozemek p.č. 1279 - část (cca 240 m 2 ) - „UB - plochy bydlení“ - pozemek p.č. 1279 - část (cca 554 m 2 ) - „NP - zahrady a drobná držba“ Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pozemku se nachází plechová garáž s pultovou střechou krytou plechovou krytinou a mobilní vedlejší stavba. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - přípojky IS Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°59'15.02"N 16°32'1.57"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace