Dražba podílu 1/3 na pozemcích, Hrubá Vrbka, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 1960/16-65
Nejnižší podání 109.533 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

e45bc640
109.533 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e45bc640 109.533 Kč 21.5.2019 14:00:07.287105

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 1960/16-65
Začátek dražby21.05.2019 14:00
Konec dražby21.05.2019 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání109.533 Kč
Výsledná cena (odhadní)164.300 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol19601665
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Při místním šetření bylo zjištěno, že na pozemku parc.č. St. 275 (LV č. 287, k.ú. Hrubá Vrbka), který je evidován jako „zbořeniště“, je ve skutečnosti postaven rodinný dům, s číslem 5. Dle sdělení Stavebního úřadu při Obecním úřadu Velká nad Veličkou ze dne 27.04.2018 byla stavba zkolaudována v roce 1986, ovšem následně nebyla zapsána na list vlastnictví. Není ani zakreslena v katastrální mapě. Stavebníkem byl p. Jiří Miklošek. Objevenou stavbu zahrnujeme do ocenění ve smyslu zásady „Superficies solo cedit - povrch ustupuje půdě“.

Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, stojící uprostřed řadové zástavby, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Centrum obce Hrubá Vrbka je ve vzdálenosti 300 m, do Hodonína je vzdálenost 34 km. Přístup ke stavbě je možný z místní komunikace, oplocení zahrady je provedeno. Za rodinným domem je na oploceném pozemku parc.č. St. 275 postavena hospodářská stavba (stodola), jejíž zaměření a bližší identifikaci nebylo možné provést.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Hrubá Vrbka 5, Hrubá Vrbka, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace