Automobil FORD TRANSIT 280S - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8847/18-35
Nejnižší podání 18.150 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 25

Nejvyšší podání

ab8abc39
20.750 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ab8abc39 20.750 Kč 13.6.2019 11:06:42.213678
464dcc21 20.550 Kč 13.6.2019 11:04:44.315265
ab8abc39 20.350 Kč 13.6.2019 11:02:57.647790
464dcc21 20.150 Kč 13.6.2019 11:02:37.588010
ab8abc39 19.950 Kč 13.6.2019 11:01:55.887522
c540772d 19.750 Kč 13.6.2019 11:01:01.959022
6890cc7b 19.550 Kč 13.6.2019 11:00:43.350353
ab8abc39 19.350 Kč 13.6.2019 11:00:31.364358
464dcc21 19.150 Kč 13.6.2019 10:58:48.800701
ab8abc39 18.950 Kč 13.6.2019 10:58:28.700154
6890cc7b 18.750 Kč 13.6.2019 10:58:07.721465
464dcc21 18.550 Kč 13.6.2019 10:57:05.661849
c540772d 18.350 Kč 13.6.2019 10:48:36.990098
464dcc21 18.150 Kč 13.6.2019 10:47:39.518298

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8847/18-35
Začátek dražby13.06.2019 10:30
Konec dražby13.06.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání18.150 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1808847035, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 6.6.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Městská správa sociálního zabezpečení Brno, Veveří 979/5, Brno, přihlásil dne 29.4.2019 pohledávku ve výši 89.984,- Kč.

Věřitel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I, Příkop 25, Brno, přihlásil dne 14.5.2019 pohledávku ve výši 537.629,- Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace