Automobil Porsche Cayenne S 9PA - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 116/19-29
Nejnižší podání 60.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 51

Nejvyšší podání

fc97bdf5
96.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fc97bdf5 96.500 Kč 13.6.2019 11:49:30.206285
2fad4343 96.000 Kč 13.6.2019 11:47:53.628469
fc97bdf5 95.500 Kč 13.6.2019 11:43:23.992152
2fad4343 95.000 Kč 13.6.2019 11:43:08.544302
fc97bdf5 94.500 Kč 13.6.2019 11:38:39.917581
2fad4343 94.000 Kč 13.6.2019 11:38:25.660613
fc97bdf5 93.500 Kč 13.6.2019 11:34:00.014906
2fad4343 93.000 Kč 13.6.2019 11:33:52.247160
fc97bdf5 92.500 Kč 13.6.2019 11:29:29.889884
2fad4343 92.000 Kč 13.6.2019 11:28:42.288589
fc97bdf5 91.500 Kč 13.6.2019 11:24:19.827359
2fad4343 91.000 Kč 13.6.2019 11:22:52.085710
fc97bdf5 90.500 Kč 13.6.2019 11:22:42.422390
53d029b8 90.000 Kč 13.6.2019 11:22:31.975423
fc97bdf5 89.500 Kč 13.6.2019 11:18:42.236895
53d029b8 89.000 Kč 13.6.2019 11:16:47.020307
fc97bdf5 88.500 Kč 13.6.2019 11:16:03.351245
53d029b8 88.000 Kč 13.6.2019 11:13:53.218496
fc97bdf5 87.500 Kč 13.6.2019 11:12:12.449807
53d029b8 87.000 Kč 13.6.2019 11:12:01.614397
fc97bdf5 86.500 Kč 13.6.2019 11:07:32.917848
53d029b8 86.000 Kč 13.6.2019 11:07:15.107430
fc97bdf5 85.500 Kč 13.6.2019 11:03:06.795306
53d029b8 85.000 Kč 13.6.2019 11:02:51.670197
fc97bdf5 84.500 Kč 13.6.2019 11:00:30.977918
53d029b8 84.000 Kč 13.6.2019 10:59:48.183473
fc97bdf5 83.500 Kč 13.6.2019 10:58:05.118419
53d029b8 83.000 Kč 13.6.2019 10:57:15.026209
fc97bdf5 82.500 Kč 13.6.2019 10:54:14.555832
53d029b8 82.000 Kč 13.6.2019 10:52:58.718362
fc97bdf5 81.500 Kč 13.6.2019 10:49:27.300615
2fad4343 81.000 Kč 13.6.2019 10:47:25.757571
fc97bdf5 80.500 Kč 13.6.2019 10:43:54.202544
496e56f2 80.000 Kč 13.6.2019 10:43:45.600309
fc97bdf5 79.500 Kč 13.6.2019 10:42:23.801835
c50fb2e2 79.000 Kč 13.6.2019 10:41:53.750165
496e56f2 78.500 Kč 13.6.2019 10:41:42.739640
fc97bdf5 78.000 Kč 13.6.2019 10:41:27.915617
2d2b1bc4 77.500 Kč 13.6.2019 10:40:53.705786
fc97bdf5 77.000 Kč 13.6.2019 10:39:35.979291
c50fb2e2 76.500 Kč 13.6.2019 10:39:03.368145
fc97bdf5 76.000 Kč 13.6.2019 10:38:55.367170
c50fb2e2 75.500 Kč 13.6.2019 10:38:44.144136
fc97bdf5 75.000 Kč 13.6.2019 10:36:36.289633
d242c2b6 74.500 Kč 13.6.2019 10:36:10.178438
496e56f2 72.500 Kč 13.6.2019 10:35:17.705687
c50fb2e2 72.000 Kč 13.6.2019 10:34:25.517048
2d2b1bc4 71.500 Kč 13.6.2019 10:33:56.501530
53d029b8 71.000 Kč 13.6.2019 10:30:32.251572
c50fb2e2 70.500 Kč 13.6.2019 10:29:47.551316
8cca4faf 70.000 Kč 13.6.2019 10:28:55.587426
c5030f0f 69.500 Kč 13.6.2019 10:28:47.333243
55e411de 68.500 Kč 13.6.2019 10:28:39.857823
8cca4faf 68.000 Kč 13.6.2019 10:28:04.836908
2fad4343 67.500 Kč 13.6.2019 10:27:29.494765
8cca4faf 67.000 Kč 13.6.2019 10:27:07.801036
55e411de 66.500 Kč 13.6.2019 10:26:58.347849
8cca4faf 66.000 Kč 13.6.2019 10:19:54.489741
55e411de 65.500 Kč 13.6.2019 10:18:40.944565
c5030f0f 65.000 Kč 13.6.2019 10:17:04.897649
b4fdddba 62.000 Kč 13.6.2019 10:16:14.158929
c5030f0f 61.500 Kč 13.6.2019 10:14:54.993054
b4fdddba 61.000 Kč 13.6.2019 10:14:31.674362
8cca4faf 60.500 Kč 13.6.2019 10:07:21.979715
c50fb2e2 60.000 Kč 13.6.2019 10:05:50.470558

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 116/19-29
Začátek dražby13.06.2019 10:00
Konec dražby13.06.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání60.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1900116029, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 6.6.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace