Dražba orné půdy v obci Břeclav

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 DDR 12/19-8
Nejnižší podání 3.500.000 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Počet účastníků 1

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby189 DDR 12/19-8
Začátek dražby13.06.2019 10:00
Konec dražby13.06.2019 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání3.500.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.000.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200477223/6800
Variabilní symbol12122019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky se nacházejí na okraji zastavěného území obce. Z hlediska územního plánu města se pozemek p.č.3020/3, nachází v ploše S-plochy smíšené obytné, ostatní pozemky pak v ploše BV - plochy bydlení. Jsou tedy zastavitelné. Pozemky p.č.3709/15 a 3712/65, jsou pak plochami komunikace, nezpevněné, polní.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°46'16.57"N 16°53'46.11"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace