Automobil Ford Transit 260S - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 14603/18-97
Nejnižší podání 36.300 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 19

Nejvyšší podání

665a5ea2
57.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
665a5ea2 57.000 Kč 27.6.2019 11:54:05.057321
4ad45163 56.800 Kč 27.6.2019 11:53:54.495702
665a5ea2 56.600 Kč 27.6.2019 11:53:47.736023
4ad45163 56.400 Kč 27.6.2019 11:53:38.388507
665a5ea2 56.200 Kč 27.6.2019 11:53:33.675591
4ad45163 56.000 Kč 27.6.2019 11:53:20.955029
665a5ea2 55.800 Kč 27.6.2019 11:50:48.982730
4ad45163 55.600 Kč 27.6.2019 11:50:41.582035
665a5ea2 55.400 Kč 27.6.2019 11:50:32.410250
4ad45163 55.200 Kč 27.6.2019 11:50:20.969977
665a5ea2 55.000 Kč 27.6.2019 11:50:02.738359
4ad45163 54.200 Kč 27.6.2019 11:49:34.118664
665a5ea2 54.000 Kč 27.6.2019 11:48:52.982752
4ad45163 53.600 Kč 27.6.2019 11:48:33.559210
665a5ea2 53.400 Kč 27.6.2019 11:48:29.063666
4ad45163 53.200 Kč 27.6.2019 11:48:12.944763
665a5ea2 53.000 Kč 27.6.2019 11:47:41.882302
4ad45163 52.200 Kč 27.6.2019 11:47:22.487667
665a5ea2 52.000 Kč 27.6.2019 11:44:42.388242
4ad45163 49.200 Kč 27.6.2019 11:44:11.486696
665a5ea2 49.000 Kč 27.6.2019 11:43:52.159744
4ad45163 47.600 Kč 27.6.2019 11:43:23.668651
665a5ea2 47.400 Kč 27.6.2019 11:42:20.877481
4ad45163 47.200 Kč 27.6.2019 11:41:58.174673
665a5ea2 47.000 Kč 27.6.2019 11:40:09.358102
4ad45163 46.200 Kč 27.6.2019 11:39:53.486644
665a5ea2 46.000 Kč 27.6.2019 11:39:49.105600
4ad45163 45.200 Kč 27.6.2019 11:39:27.567412
665a5ea2 45.000 Kč 27.6.2019 11:38:38.849262
4ad45163 44.200 Kč 27.6.2019 11:38:21.407032
665a5ea2 44.000 Kč 27.6.2019 11:38:16.787722
4ad45163 42.200 Kč 27.6.2019 11:37:54.144832
665a5ea2 42.000 Kč 27.6.2019 11:36:45.643381
4ad45163 41.200 Kč 27.6.2019 11:36:14.460963
665a5ea2 41.000 Kč 27.6.2019 11:34:09.687451
4ad45163 40.200 Kč 27.6.2019 11:33:45.528947
665a5ea2 40.000 Kč 27.6.2019 11:30:56.588728
4ad45163 37.700 Kč 27.6.2019 11:29:30.385326
665a5ea2 37.500 Kč 27.6.2019 11:28:19.107993
4ad45163 36.500 Kč 27.6.2019 11:05:16.672648
fd862bec 36.300 Kč 27.6.2019 11:01:46.939600

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 14603/18-97
Začátek dražby27.06.2019 11:00
Konec dražby27.06.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání36.300 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1814603097, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Nejnižší podání je včetně DPH.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 20.6.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel DAIMOND-chlazení, spol. s r.o., IČ: 60728167, Vídeňská 267/56a, Brno, zast. Mgr. Tomášem Palíkem, advokátem, Husova 200/16, Brno, přihlásil dne 22.5.2019 pohledávku ve výši 20.558,28 Kč.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Hořická 1710/19a, Hradec Králové, přihlásil dne 26.6.2019 pohledávku ve výši 885.725,91 Kč.

Věřitel Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Trutnově, přihlásil dne 26.6.2019 pohledávku ve výši 685.247,56 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace