Dražba spoluvlastnického podílu 1/3 chaty v obci Řeka okres Třinec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 7635/17-70
Nejnižší podání 62.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

9ca92cbf
72.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9ca92cbf 72.000 Kč 17.7.2019 9:33:50.831999
d51fdcc9 70.000 Kč 17.7.2019 9:29:34.698812
9ca92cbf 68.000 Kč 17.7.2019 9:26:41.156116
d51fdcc9 66.000 Kč 17.7.2019 9:25:32.494567
9ca92cbf 64.000 Kč 17.7.2019 9:13:41.339341
d51fdcc9 62.000 Kč 17.7.2019 9:12:42.718088

KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 7635/17-70
Začátek dražby17.07.2019 08:30
Konec dražby17.07.2019 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání62.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)93.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol7635175555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o rekreační objekt je vystavěn jako samostatná stavba a má celkem 1 nadzemní podlaží. Stavba nemá podsklepení, je zde patrně vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1950. Základy má smíšené, konstrukce objektu je dřevěná. Rekreační objekt má sedlovou střechu, střešní krytina je plechová s nátěrem a pro klempířské prvky byl použit plech. Vnější úprava pláště objektu: dřevěný obklad a zateplení pláště není provedeno. Podlahová plocha odhadem činí 40 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí odhadem 60 m2 . Jsou zde kastlová okna, příslušenství oken chybí. Vchodové dveře jsou dřevěné. Objekt je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Vodovod není zaveden, je patrně napojen na jímku a rozvod zemního plynu není připojen. Stěny objektu jsou poškozené, střecha je zastaralá, klempířské prvky jsou poškozené, okna vykazují známky poškození, stav objektu je špatný. Nemovitost je posuzována na základě vnějšího ohledání, protože nebyl umožněn přístup do nemovitosti. Stavba se jeví jako dlouhodobě neužívána a předpokládá se zanedbaná údržba. Na pozemku se nachází okrasné dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. K objektu náleží přístavba garáže. Objekt je postaven v severní části obce a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, v okolí nejsou žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu. Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v okolí je zeleň v bezprostřední blízkosti v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do termínu stanoveného dražební vyhláškou nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°38'31.96"N 18°34'8.75"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace