Dražba rodinného domu okres Ústí nad Labem, obec Řehlovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196 EXD 5/19-7
Nejnižší podání 1.900.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

428d7c40
2.205.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
428d7c40 2.205.000 Kč 12.9.2019 10:34:54.180185
6d63df97 2.170.000 Kč 12.9.2019 10:32:51.757695
428d7c40 2.155.000 Kč 12.9.2019 10:30:45.552201
6d63df97 2.110.000 Kč 12.9.2019 10:30:00.250181
428d7c40 2.105.000 Kč 12.9.2019 10:28:35.724942
6d63df97 2.050.000 Kč 12.9.2019 10:19:16.624105
428d7c40 2.000.000 Kč 12.9.2019 10:17:28.747423
6d63df97 1.910.000 Kč 12.9.2019 10:08:35.365407
428d7c40 1.905.000 Kč 12.9.2019 10:07:48.946754
6d63df97 1.900.000 Kč 12.9.2019 10:00:34.671750

KrajÚstecký kraj
OkresÚstí nad Labem
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby196 EXD 5/19-7
Začátek dražby12.09.2019 10:00
Konec dražby12.09.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.900.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.300.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol5195555555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Vzhledem k neumožnění vstupu do objektu je popis objektu a posouzení rozestavěnosti objektu provedeno pouze z omezených informací získaných od objednatele ocenění. Nebylo provedeno místní šetření interiéru. Jedná se o samostatně stojící objekt rodinného domu. Stav opotřebovanosti a stav vnitřního vybavení není znám, předpokladem je, že objekt je funkční a dokončen. Objekt je umístěn v obci Řehlovice – místní část Stadice. Přístup je zajištěn z pozemku parc. č. 1812/1 – který je ve vlastnictví obce Řehlovice. Jedná se o komunikaci krytou asfaltem. Stav napojení na inženýrské sítě dle dostupných informací E, V, Ž Stadice jsou vesnice s 290 obyvateli ležící v údolí řeky Bíliny nedaleko Trmic. Ves je součástí obce Řehlovice v okrese Ústí nad Labem. Hlavní silniční komunikací procházejícím územím Stadice je silnice I/63, která zde přechází v dálnici D8. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům obdélníkového půdorysu. Součástí RD je zahrada + vedlejší objekt –výminek a sklad. Dispozice RD dle dostupných informací 3+kk. Umístění domu na rovinatých pozemcích o celkové výměře 1069 m2 . Objekt je zřejmě stáří cca 30 let, rekonstrukce zřejmě cca 5 let – okna, fasáda. Z hlediska konstrukčního se jedná o zděnou stěnovou konstrukci. Základy jsou zřejmě betonové, s izolací proti zemní vlhkosti, nosné konstrukce – zděné z cihel, stropy jsou trámové dřevěné, případně betonové - hurdis. Konstrukce střechy je sedlový krov o střešní krytině osinkocementové šablony. Klempířské konstrukce jsou tvořeny pozinkovaným plechem. Venkovní fasáda je zateplena – kontaktní zateplení z r. 2015. Vnitřní omítky – nejsou zřejmé. Okna jsou plastová, bílá. Vstupní dveře plastové – vnitřní dveře nesou známé. V objektu je garáž s plastovými sekčními vraty. Podlahová krytina není známa. Systém vytápění dle dostupných informací – ústřední, kotel na TP – dle info 4 roky starý. Předpokládané dispoziční řešení se předpokládá 3+1, podlahová plocha obytných místností cca 142m2 v hlavní části RD a cca 50 m2 ve vedlejším objektu. Vedlejší stavbou je stodola s výminkem – byt 2+kk, dílna, dřevěná garáž ( cca 24 m2 ), dřevěný sklad navazující na garáž ( cca 9 m2 ), zahradní altán ( cca 23 m2 ) a dřevěná zahradní chatka ( cca 20 m2 ). Dispoziční řešení: 1.NP – hobby, kotelna, sušárna, prádelna, garáž – podlahová plocha 88 m2, z toho obytná 53 m2 2.NP – BJ 3+1, koupelna, balkón – 89 m2, z toho obytná 89 m2 Vedlejší objekt – výminek – podlahová plocha obytná cca 50 m2 Obytná plocha celkem 192 m2


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°37'6.87"N 13°57'53.24"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace